sunshine

Slovenský jazyk na stredných školách

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra (404)

Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Slovenský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnosť
1. Bilingválne gymnázium, Komenského 215, Sučany 99.9 % 96 85.9 %
2. Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov 99.3 % 149 82.2 %
3. Gymn. pre nadané deti, Teplická 7 (Skalická 1), Bratislava 98.8 % 31 80.5 %
4. Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, Bratislava 98.5 % 59 79.9 %
5. Gymnázium, Komenského 13, Lipany 98.3 % 116 79.9 %
6. Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 97.6 % 144 78.9 %
7. Spojená škola-Gymnázium, Novohradská 3, Bratislava 97.5 % 111 78.9 %
8. Gymnázium bilingválne, Tomáša Ružičku 3, Žilina 97.4 % 69 78.9 %
9. Súkromné gymnázium, Solivarská 28, Prešov 96.9 % 57 78.8 %
10. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, Levice 96.7 % 142 78.2 %
11. Gymnázium, Metodova 2, Bratislava 96.5 % 185 78 %
12. Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 96.4 % 168 77.8 %
13. Súkromné gymnázium, Katkin park 2, Košice 96.3 % 24 77.7 %
14. Cirk. spoj. škola - Gym, Švermova 10, Snina 96 % 22 77.3 %
15. Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov 95.7 % 149 77.2 %
16. Gymn. sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice 95.6 % 124 77.2 %
17. Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov 94.9 % 122 76.8 %
18. Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava 94.7 % 76 76.8 %
19. Gymnázium P.O.Hviezdos., Hviezdoslavovo nám. 18, Dolný Kubín 94.3 % 114 76.7 %
20. Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava 94.3 % 114 76.7 %
21. Piar.gymn. J.Braneckého, Palackého 4, Trenčín 94 % 84 76.5 %
22. Gymnázium, J. Lettricha 2, Martin 93.9 % 62 76.4 %
23. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 93.6 % 117 76.2 %
24. Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra 93.5 % 122 76.2 %
25. Gymnázium, Poštová 9, Košice 93.2 % 148 76.1 %
26. Gymnáz. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 93.1 % 178 75.9 %
27. Gymnázium L.Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 92.8 % 111 75.8 %
28. Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy 92.6 % 66 75.8 %
29. Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza 92.5 % 230 75.8 %
30. Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec 92.4 % 53 75.7 %
31. Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava 92.2 % 77 75.6 %
32. 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava 92.1 % 47 75.6 %
33. Gymnázium, Párovská 1, Nitra 92 % 195 75.4 %
34. Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin 91.3 % 168 75.2 %
35. Gymnázium sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov 91.1 % 65 75.2 %
36. Gymnázium A. Bernoláka, Mieru 307/23, Námestovo 90.8 % 275 75.1 %
37. Gymnázium, Golianova 68, Nitra 90 % 167 74.9 %
38. Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice 89.7 % 139 74.7 %
39. Gymnázium, Ivana Horvátha 14, Bratislava 89.5 % 96 74.5 %
40. Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske 88.9 % 107 74.3 %
41. Gymnázium A. Prídavka, Komenského 40, Sabinov 88.8 % 62 74.3 %
42. Gymnázium J. Fándlyho, Školská 3, Šaľa 88.6 % 90 74.2 %
43. Gymnázium, 1. mája 8, Malacky 88.5 % 113 74.2 %
44. Gymnázium T. Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 88.2 % 84 74.2 %
45. Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava 88.1 % 144 74.1 %
46. Gymn. P. O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok 87.9 % 91 74.1 %
47. Gymnázium dukl. hrdinov, Komenského 16, Svidník 87.8 % 96 74.1 %
48. Gymnázium Ivana Bellu, L. Novomeského 15, Handlová 87.7 % 51 74.1 %
49. Gymnázium, Štúrova 849, Detva 87.2 % 57 74 %
50. Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava 87.1 % 118 74 %
Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>