sunshine

Ruský jazyk na stredných školách

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória b3

Olympiáda v nemeckom jazyku, 42. ročník, školský rok 2011/2012, kategória b3 pre žiakov, ktorí sa narodili a žijú na Slovensku a RUJ je materinským jazykom jedného z rodičov alebo starých rodičov; ktorí sa v posledných piatich rokoch zúčastnili pobytu v rusky hovoriacej krajine alebo v inej krajine, v ktorej bežne používaným jazykom komunikácie (vyučovacím jazykom) je RUJ a pobyt trval dlhšie ako 2 mesiace (bez obmedzenia); z iného, ako slovenského jazykového prostredia (bývalé štáty ZSSR), ak absolvovali viac ako 5 mesiacov školskej dochádzky mimo územia Slovenska.

 
Poradie Žiak Trieda Stredná škola / Gymnázium
1. Schnitzerová Anna Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
2. Antonova Marina Gymnázium, Golianova 68, Nitra
3. Sevastyanová Anastasia Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
4. Maskalík Nikolas Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec
5. Kučinová Anna Gymnázium, Komenského 13, Lipany
6. Škurko Anna Gymnázium F.V.Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica
7. Semyaniv Nazariy Základná škola, Okoličianska 404, Liptovský Mikuláš