sunshine

Francúzsky jazyk na stredných školách

Maturita-2012 Francúzsky jazyk B2 (17)

Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Francúzsky jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnosť
1. Gymn. sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice 0 % 1 90.8 %
2. SŠ - Gym.šk.bratov, Čachtická 14, Bratislava 0 % 1 85.8 %
3. Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5, Modra 0 % 1 85.8 %
4. Gymnázium P.O.Hviezdos., Hviezdoslavovo nám. 18, Dolný Kubín 0 % 3 80.8 %
5. Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce 0 % 1 79.2 %
6. Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, Bratislava 0 % 1 71.7 %
7. Bilingválne gymnázium, Komenského 215, Sučany 0 % 9 69.3 %
8. Súkromné gymnázium, Žitavská 1, Bratislava 0 % 1 69.2 %
9. Gymnázium Ivana Bellu, L. Novomeského 15, Handlová 0 % 2 68.8 %
10. Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky 0 % 1 66.7 %
11. Gymnázium M.R.Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice 0 % 3 65.3 %
12. Gymnázium, Metodova 2, Bratislava 0 % 2 65 %
13. Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava 0 % 7 63.1 %
14. Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava 0 % 1 59.2 %
15. Gymnázium A. Bernoláka, Mieru 307/23, Námestovo 0 % 2 58.3 %
16. Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice 0 % 1 49.2 %
17. Gymnázium A. Prídavka, Komenského 40, Sabinov 0 % 1 45.8 %