sunshine

Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava-Staré Mesto

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáKonzervatóriáŠpeciálne stredné školy
Stredné odborné školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:104
...z toho počet prijatých študentov:91
...z toho počet zapísaných študentov:86
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:87.5 %

Vyučovacie predmety

Fyzika na ZŠ

Pikofyz 7-9 Kategóra Sekunda letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
2. Michaela Leinwatherová Sekunda

Pikofyz 7-9 Kategóra Tercia zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
2. Michaela Leinwatherová Tercia

Matematika na ZŠ

Pikomat 7-9 Kategóra Sekunda letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
6. Michaela Leinwatherová Sekunda

Pikomat 7-9 Kategóra Tercia zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
4. Michaela Leinwatherová Tercia

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:68.9 %
Počet testovaných žiakov:88
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.7

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:74.9 %
Počet testovaných žiakov:87
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:73.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10

Francúzsky jazyk na SŠ

Maturita-2012 Francúzsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:59.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Francúzsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:78.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 2b

Poradie Žiak Trieda
4. Dulin Matej

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:71.2 %
Počet testovaných žiakov:44
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.3

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:78.7 %
Počet testovaných žiakov:27
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.1

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:6
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:66.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:7
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Ruský jazyk na SŠ

Maturita-2013 Ruský jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:59.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:93.5 %
Počet testovaných žiakov:116
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:15.2

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:94.3 %
Počet testovaných žiakov:114
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:6
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:76.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.9

Španielsky jazyk na SŠ

Maturita-2012 Španielsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Španielsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:79.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Olympiáda v španielskom jazyku 2011/2012 kategória B

Poradie Žiak Trieda
1. Imrišková Barbora

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy