sunshine

Španielsky jazyk na stredných školách

Maturita-2013 Španielsky jazyk B2 (11)

Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Španielsky jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnosť
1. Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava 0 % 2 79.6 %
2. Gymnázium, Metodova 2, Bratislava 0 % 1 79.2 %
3. Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky 0 % 2 71.7 %
4. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 0 % 1 62.5 %
5. Gymnázium M. Hattalu, Železničiarov 278, Trstená 0 % 1 56.7 %
6. Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin 0 % 1 55.8 %
7. Spojená škola-Gymnázium, Bachova 4, Bratislava 0 % 1 51.7 %
8. Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3, Bratislava 0 % 10 49.7 %
9. Gymnázium P. P. Gojdiča, Bernolákova 21, Prešov 0 % 1 47.5 %
10. Gymnázium A.H.Š., Školská 21, Veľký Krtíš 0 % 1 41.7 %
11. Gymnázium Ivana Bellu, L. Novomeského 15, Handlová 0 % 5 40.2 %