sunshine

Biológia na stredných školách

Biologická olympiáda 2011/2012 kategória A

Biologická olympiáda, 46. ročník, školský rok 2011/2012, kategória A pre žiakov 4. ročníka štvorročných gymnázií so štvorročným štúdiom a 8. ročníka osemročných gymnázií, ako aj pre žiakov 3. ročníka štvorročných gymnázií a 7. ročníka osemročných gymnázií.

 
Poradie Žiak Trieda Stredná škola / Gymnázium
1. Harárová Alžbeta Gymnázium źudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín
2. Hnátová Silvia Gymnázium, Párovská 1, Nitra
3. Nemčko Filip Gymnázium P. J.Šafárika, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava
4. Pintér Zsuzsanna Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským, Biskupa Királya 5, Komárno
5. Karaffa Ján Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa
6. Moravčík Štefan Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
7. Dubovan Peter Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
8. Matisko Matúš Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov
9. Alaxin Peter Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava
10. Blaženiaková Karina Gymnázium Andreja Kmea, A. Gwerkovej - Göllnerovej 6, Banská Štiavnica
11. Rošáková Katarína Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, M. M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš
12. Lenárt Peter Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica
13. Sarker Martin Gymnázium, Párovská 1, Nitra
14. Vrankova Zuzana Gymnázium V.Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď