sunshine

Nemecký jazyk na stredných školách

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1 (253)

Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Nemecký jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>
 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnosť
1. Spojená škola SPŠP, Hotelová akadémia, ŠG, Slančíkovej 2, Nitra 99.1 % 29 74.9 %
2. Hotelová akadémia, Stromová 34, Piešťany 97.9 % 21 70.1 %
3. OA Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín 96.2 % 30 67.6 %
4. Súkromná SOŠ, Hviezdoslavova 11, Bardejov 92.6 % 28 62.1 %
5. Hotelová akadémia, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok 91.3 % 62 61.3 %
6. Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov 90.9 % 32 60.9 %
7. SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen 88.9 % 32 59.6 %
8. Stredná zdravot. škola, J. Braneckého 4, Trenčín 88.3 % 26 59.2 %
9. Stredná odborná škola, Jesenského 1, Nové Zámky 88.1 % 50 59.1 %
10. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 87 % 55 58.5 %
11. Súkr.stredná odb.škola, Maurerova 55, Krompachy 86.4 % 48 58.2 %
12. Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava 85.5 % 37 57.8 %
13. Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad 85.1 % 37 57.6 %
14. SOŠ dopravná, Sklenárova 9, Bratislava 84.9 % 29 57.5 %
15. Stredná odb. škola vet., Drážovská 14, Nitra 83.8 % 21 56.8 %
16. Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 83.6 % 26 56.7 %
17. SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 81.1 % 22 55.8 %
18. Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok 80.9 % 24 55.5 %
19. SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava 80.6 % 29 55.2 %
20. Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa 79.4 % 40 54.5 %
21. Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 78.3 % 31 53.9 %
22. Stred. odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava 77.4 % 26 53.5 %
23. SPŠ, Komenského 1, Trnava 76.4 % 49 53.3 %
24. Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 44, Stropkov 76.2 % 26 53.3 %
25. Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 76 % 29 53.1 %
26. SOŠ - HSaO, Na pántoch 9, Bratislava 75.5 % 33 52.8 %
27. Hotelová akadémia, Pod Vinbargom 3, Bardejov 75.3 % 51 52.7 %
28. Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok 75.1 % 81 52.6 %
29. Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 74.7 % 32 52.2 %
30. Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany 73.6 % 33 51.7 %
31. SOŠ obchodu a služieb, Budovateľská 32, Komárno 73.4 % 35 51.6 %
32. Str. zdravot. škola, Daxnerova 6, Trnava 72.8 % 23 51.4 %
33. Stredná priemysel.škola, Komenského 2, Košice 71.3 % 32 50.7 %
34. SPŠSaG, Drieňová 35, Bratislava 71.1 % 30 50.3 %
35. Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava 70.6 % 35 50.2 %
36. SŠ - SPŠE S. A. Jedlika, Komárňanská 28, Nové Zámky 70.4 % 21 50.1 %
37. Stredná odborná škola, Terézie Vansovej 1054/45, Púchov 70.2 % 77 50 %
38. Str. priemyselná škola, Mnoheľova 828, Poprad 68.5 % 54 49.2 %
39. Stred. umelec.škola, Staničná 8, Trenčín 67.7 % 26 49 %
40. SPŠ stavebná, Plzenská 10, Prešov 65.7 % 29 48.3 %
41. Stredná odborná škola, Komenského 16, Lipany 65.5 % 27 48.2 %
42. SOŠ elektrotechnická, Komenského 50, Žilina 63.6 % 36 47 %
43. Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 62.1 % 43 46.3 %
44. SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24, Trenčín 61.9 % 31 46.2 %
45. SPŠ stavebná, Lomonosovova 7, Trnava 61.7 % 30 46.1 %
46. SOŠ poľ. a sl. na vid., Predmestská 82, Žilina 60 % 28 45.4 %
47. SPŠ stavebná, Cabajská 4, Nitra 58.9 % 40 44.8 %
48. SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce 58.3 % 43 44.6 %
49. SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov 58.1 % 32 44.5 %
50. SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava 57.9 % 23 44.2 %
Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>