sunshine

SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24, Trenčín

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyJazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:63
...z toho počet prijatých študentov:54
...z toho počet zapísaných študentov:47
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:85.7 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:86.7 %
Počet testovaných žiakov:111
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:59.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.3

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:80.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:48.2 %
Počet testovaných žiakov:129
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.3

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:3
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:61.9 %
Počet testovaných žiakov:31
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:46.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.3

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:65.7 %
Počet testovaných žiakov:49
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:47.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.6

Ruský jazyk na SŠ

Maturita-2013 Ruský jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:46.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:71 %
Počet testovaných žiakov:143
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:61.2 %
Počet testovaných žiakov:187
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:3.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.3

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy