sunshine

Základná škola, Vežkomoravská 12, Trenčín

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Jazykové školyCentrá vožného času

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:67.6 %
Počet testovaných žiakov:54
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.2

T9-2013 Matematika

Percentil školy:56.1 %
Počet testovaných žiakov:64
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.73
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.81

T9-2014 Matematika

Percentil školy:76.9 %
Počet testovaných žiakov:65
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.6

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:82.4 %
Počet testovaných žiakov:54
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.8

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:72.6 %
Počet testovaných žiakov:64
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.98
Priemerná úspešnos školy v testovaní:71.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.87

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:87.1 %
Počet testovaných žiakov:65
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.3

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy