sunshine

Počty žiakov v školskom roku 2012/2013

Bratislavský kraj

  Počet škôl Počet žiakov
Materské školy 211 19903
Špeciálne materské školy 13 429
Základné školy 154 40653
Špeciálne základné školy 34 2476
Gymnáziá 43 13388
Konzervatóriá 4 969
Stredné odborné školy 61 13605
Špeciálne stredné školy 16 1263
Základné umelecké školy 40 21295
Jazykové školy 5 5146
Centrá vožného času 15 6934

Trnavský kraj

  Počet škôl Počet žiakov
Materské školy 295 15971
Špeciálne materské školy 5 46
Základné školy 236 41755
Špeciálne základné školy 36 1502
Gymnáziá 23 6713
Konzervatóriá 1 54
Stredné odborné školy 48 17447
Špeciálne stredné školy 12 541
Základné umelecké školy 25 12834
Jazykové školy 4 595
Centrá vožného času 30 13515

Trenčianský kraj

  Počet škôl Počet žiakov
Materské školy 278 16107
Špeciálne materské školy 1 17
Základné školy 195 42866
Špeciálne základné školy 26 1001
Gymnáziá 19 6981
Konzervatóriá 0 0
Stredné odborné školy 43 17999
Špeciálne stredné školy 8 349
Základné umelecké školy 39 17263
Jazykové školy 1 1568
Centrá vožného času 38 15556

Nitrianský kraj

  Počet škôl Počet žiakov
Materské školy 406 17794
Špeciálne materské školy 10 76
Základné školy 305 51087
Špeciálne základné školy 43 1941
Gymnáziá 27 8085
Konzervatóriá 2 420
Stredné odborné školy 60 20530
Špeciálne stredné školy 10 557
Základné umelecké školy 25 12677
Jazykové školy 4 1396
Centrá vožného času 25 14146

Žilinský kraj

  Počet škôl Počet žiakov
Materské školy 339 20444
Špeciálne materské školy 11 105
Základné školy 266 60587
Špeciálne základné školy 41 1594
Gymnáziá 29 11602
Konzervatóriá 3 304
Stredné odborné školy 63 24099
Špeciálne stredné školy 12 541
Základné umelecké školy 42 25733
Jazykové školy 8 4926
Centrá vožného času 87 90073

Banskobystrický kraj

  Počet škôl Počet žiakov
Materské školy 370 16585
Špeciálne materské školy 13 236
Základné školy 278 49689
Špeciálne základné školy 50 2918
Gymnáziá 30 8336
Konzervatóriá 2 326
Stredné odborné školy 57 17737
Špeciálne stredné školy 18 817
Základné umelecké školy 46 14879
Jazykové školy 8 1771
Centrá vožného času 55 34469

Prešovský kraj

  Počet škôl Počet žiakov
Materské školy 529 23182
Špeciálne materské školy 17 310
Základné školy 427 75162
Špeciálne základné školy 59 4466
Gymnáziá 40 13045
Konzervatóriá 0 0
Stredné odborné školy 77 25206
Špeciálne stredné školy 30 1180
Základné umelecké školy 53 24008
Jazykové školy 5 4005
Centrá vožného času 129 77520

Košický kraj

  Počet škôl Počet žiakov
Materské školy 433 19525
Špeciálne materské školy 12 219
Základné školy 316 68340
Špeciálne základné školy 42 4293
Gymnáziá 35 11655
Konzervatóriá 4 912
Stredné odborné školy 59 21073
Špeciálne stredné školy 21 806
Základné umelecké školy 39 18698
Jazykové školy 9 3385
Centrá vožného času 77 46551

Krajský úrad, Okresný úrad

  Počet škôl Počet žiakov
Materské školy 0 0
Špeciálne materské školy 66 1188
Základné školy 3 486
Špeciálne základné školy 300 18531
Gymnáziá 16 10094
Konzervatóriá 0 0
Stredné odborné školy 5 1212
Špeciálne stredné školy 116 5364
Základné umelecké školy 0 0
Jazykové školy 0 0
Centrá vožného času 5 127

Obec

  Počet škôl Počet žiakov
Materské školy 2724 142816
Špeciálne materské školy 0 0
Základné školy 2020 402954
Špeciálne základné školy 1 281
Gymnáziá 135 53568
Konzervatóriá 6 1889
Stredné odborné školy 354 137666
Špeciálne stredné školy 2 399
Základné umelecké školy 193 101775
Jazykové školy 29 18603
Centrá vožného času 314 195758

Závod

  Počet škôl Počet žiakov
Materské školy 0 0
Špeciálne materské školy 0 0
Základné školy 0 0
Špeciálne základné školy 0 0
Gymnáziá 0 0
Konzervatóriá 0 0
Stredné odborné školy 0 0
Špeciálne stredné školy 0 0
Základné umelecké školy 0 0
Jazykové školy 0 0
Centrá vožného času 0 0

Družstvo

  Počet škôl Počet žiakov
Materské školy 0 0
Špeciálne materské školy 0 0
Základné školy 0 0
Špeciálne základné školy 0 0
Gymnáziá 0 0
Konzervatóriá 0 0
Stredné odborné školy 2 441
Špeciálne stredné školy 0 0
Základné umelecké školy 0 0
Jazykové školy 0 0
Centrá vožného času 0 0

Súkromník

  Počet škôl Počet žiakov
Materské školy 59 2578
Špeciálne materské školy 13 211
Základné školy 29 2875
Špeciálne základné školy 14 635
Gymnáziá 33 2957
Konzervatóriá 8 708
Stredné odborné školy 75 12276
Špeciálne stredné školy 2 48
Základné umelecké školy 89 32815
Jazykové školy 12 3829
Centrá vožného času 51 44298

Cirkev, cirkevné spoločenstvo

  Počet škôl Počet žiakov
Materské školy 62 3414
Špeciálne materské školy 3 39
Základné školy 113 22351
Špeciálne základné školy 9 301
Gymnáziá 55 12304
Konzervatóriá 1 182
Stredné odborné školy 19 3788
Špeciálne stredné školy 5 59
Základné umelecké školy 11 4791
Jazykové školy 1 130
Centrá vožného času 55 26471

Občianske združenia

  Počet škôl Počet žiakov
Materské školy 16 703
Špeciálne materské školy 0 0
Základné školy 12 1473
Špeciálne základné školy 7 443
Gymnáziá 7 882
Konzervatóriá 1 206
Stredné odborné školy 13 2313
Špeciálne stredné školy 1 34
Základné umelecké školy 16 8006
Jazykové školy 2 230
Centrá vožného času 31 32110

Iný

  Počet škôl Počet žiakov
Materské školy 0 0
Špeciálne materské školy 0 0
Základné školy 0 0
Špeciálne základné školy 0 0
Gymnáziá 0 0
Konzervatóriá 0 0
Stredné odborné školy 0 0
Špeciálne stredné školy 1 150
Základné umelecké školy 0 0
Jazykové školy 0 0
Centrá vožného času 0 0