sunshine

Vyučovacie predmety na stredných školách

Vyberajte stredné školy podľa toho, v ktorých vyučovacích predmetoch je silná škola a v ktorých predmetoch chcete dieťa ďalej rozvíjať.

 • Anglický jazyk

  • Maturita-2012 Anglický jazyk B1

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Anglický jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Maturita-2013 Anglický jazyk B1

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Anglický jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Maturita-2012 Anglický jazyk B2

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Anglický jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Maturita-2013 Anglický jazyk B2

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Anglický jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

 • Biológia

  • Biologická olympiáda 2011/2012 kategória A

   Biologická olympiáda, 46. ročník, školský rok 2011/2012, kategória A pre žiakov 4. ročníka štvorročných gymnázií so štvorročným štúdiom a 8. ročníka osemročných gymnázií, ako aj pre žiakov 3. ročníka štvorročných gymnázií a 7. ročníka osemročných gymnázií.

  • Biologická olympiáda 2011/2012 kategória B

   Biologická olympiáda, 46. ročník, školský rok 2011/2012, kategória B pre žiakov 1. a 2. ročníka štvorročných gymnázií a 5. – 6. ročníka osemročných gymnázií, resp. pre žiakov 2. a 3. ročníka štvorročných gymnázií alebo 6. – 7. ročníka osemročných gymnázií.

 • Dejepis

  • Dejepisná olympiáda 2011/2012 kategória A

   Dejepisná olympiáda, 4. ročník, školský rok 2011/2012, kategória A pre žiakov na stredných školách, ktorí napíšu samostatnú prácu na ľubovoľnú tému z regionálnej histórie.

  • Dejepisná olympiáda 2011/2012 kategória B

   Dejepisná olympiáda, 4. ročník, školský rok 2011/2012, kategória B pre žiakov na stredných školách, ktorí napíšu samostatnú prácu na určenú SK DO.

 • Francúzsky jazyk

  • Maturita-2012 Francúzsky jazyk B1

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Francúzsky jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Maturita-2013 Francúzsky jazyk B1

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Francúzsky jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Maturita-2012 Francúzsky jazyk B2

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Francúzsky jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Maturita-2013 Francúzsky jazyk B2

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Francúzsky jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 2a

   Olympiáda vo francúzskom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 2a pre žiakov 1. a 2. ročníka gymnázií, 5. a 6. ročníka / kvinty a sexty osemročných gymnázií/, žiaci stredných škôl so študijným odborom hotelového a obchodného zamerania s maturitou a žiaci stredných odborných škôl s najviac 4-hodinovou dotáciou počas celej dĺžky štúdia.

  • Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 2b

   Olympiáda vo francúzskom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 2b pre žiakov 3. a 4. ročníka gymnázií a žiaci 7. a 8. ročníka / septimy a oktávy osemročných gymnázií/ žiaci stredných škôl so študijným odborom hotelového a obchodného zamerania s maturitou a žiaci stredných odborných škôl s najviac 4-hodinovou dotáciou.

  • Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 2c

   Olympiáda vo francúzskom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 2c pre frankofónnych žiakov - žiaci všetkých typov stredných škôl bez vekového určenia a žiaci francúzskych bilingválnych sekcií stredných škôl.

 • Fyzika

  • Turnaj mladých fyzikov 2011/2012

   Turnaj mladých fyzikov, 20. ročník, školský rok 2011/2012, je dobrovoľnou záujmovou súťažou družstiev študentov stredných škôl v riešení fyzikálnych úloh, ktoré modelujú problémy prinášané vedecko-technickou praxou a súčasne svojou formuláciou motivujú žiakov k náročnej tvorivej práci.

 • Geografia

 • Chémia

  • Chemická olympiáda 2011/2012 kategória A

   Chemická olympiáda, 48. ročník, školský rok 2011/2012, kategória A pre žiakov dvoch najvyšších ročníkov vyššieho sekundárneho vzdelávania bez chemického zamerania v celoštátnom kole s možnosťou postúpiť na medzinárodnú súťaž v chémii.

  • Chemická olympiáda 2011/2012 kategória FE

   Chemická olympiáda, 48. ročník, školský rok 2011/2012, kategória FE pre žiakov vyššieho sekundárneho vzdelávania s chemickým zameraním v celoštátnom kole s možnosťou postúpiť na medzinárodnú súťaž v chémii.

 • Informatika

 • Maďarský jazyk

  • Maturita-2012 Maďarský jazyk a literatúra

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Maďarský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Maturita-2013 Maďarský jazyk a literatúra

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Maďarský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

 • Matematika

  • Maturita-2012 Matematika

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Matematika. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Maturita-2013 Matematika

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Matematika. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Matematická olympiáda 2011/2012 kategória A

   Matematická olympiáda, 61. ročník, školský rok 2011/2012, kategória A pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných škôl a VII. a VIII. ročníka osemročných gymnázií.

 • Nemecký jazyk

  • Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Nemecký jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Nemecký jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Nemecký jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Nemecký jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 2a

   Olympiáda v nemeckom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 2a pre žiakov 1. a 2. ročníka gymnázií, vyšších tried šesťročných a osemročných gymnázií, nultého ročníka bilingválnych škôl s iným vyučovacím jazykom ako je NJ, obchodných a hotelových akadémií, stredných škôl so študijným odborom hotelového a obchodného zamerania s maturitou s najmenej 3-hodinovou dotáciou NJ a tých žiakov uvedených ročníkov, ktorých pobyt v nemecky hovoriacej krajine alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je NJ, netrval dlhšie ako dva mesiace.

  • Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 2b

   Olympiáda v nemeckom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 2b pre žiakov 3. a 4. ročníka gymnázií, vyšších tried šesťročných a osemročných gymnázií, obchodných a hotelových akadémií, stredných škôl so študijným odborom hotelového a obchodného zamerania s maturitou s najmenej 3-hodinovou dotáciou NJ (+ 5. ročník niektorých študijných odborov) a tých žiakov uvedených ročníkov, ktorých pobyt v nemecky hovoriacej krajine alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je NJ, netrval dlhšie ako dva mesiace.

  • Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 2c

   Olympiáda v nemeckom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 2c pre žiakov všetkých typov stredných škôl bez vekového určenia: ak jeden z rodičov je rodený nemecky hovoriaci tzv. Muttersprachler; ak sa žiak zúčastnil pobytu v nemecky hovoriacej krajine alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je NJ, pred dvoma rokmi (t. j. pobyt ukončil v roku 2009) a pobyt trval dlhšie ako dva mesiace žiaci nemeckých bilingválnych sekcií stredných škôl; školy s hodinovou dotáciou 7 a viac hodín týždenne či už v predmete NJ alebo iných predmetov v NJ a tých žiakov uvedených ročníkov, ktorých pobyt v nemecky hovoriacej krajine alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je NJ, netrval dlhšie ako dva mesiace.

  • Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 2d

   Olympiáda v nemeckom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 2d pre žiakov stredných odborných škôl bez vekového určenia (okrem škôl so študijným odborom obchodného a hotelového zamerania s maturitou) a tých žiakov uvedených ročníkov, ktorých pobyt v nemecky hovoriacej krajine alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je NJ, netrval dlhšie ako dva mesiace.

 • Ruský jazyk

  • Maturita-2012 Ruský jazyk B1

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Ruský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Maturita-2013 Ruský jazyk B1

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Ruský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Maturita-2012 Ruský jazyk B2

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Ruský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Maturita-2013 Ruský jazyk B2

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Ruský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória b1

   Olympiáda v nemeckom jazyku, 42. ročník, školský rok 2011/2012, kategória b1 pre žiakov všetkých typov stredných škôl, osemročných gymnázií, ktorí sa učia RUJ menej ako 250 hodín.

  • Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória b2

   Olympiáda v nemeckom jazyku, 42. ročník, školský rok 2011/2012, kategória b2 pre žiakov všetkých typov stredných škôl, osemročných gymnázií, ktorí sa učia RUJ viac ako 250 hodín.

  • Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória b3

   Olympiáda v nemeckom jazyku, 42. ročník, školský rok 2011/2012, kategória b3 pre žiakov, ktorí sa narodili a žijú na Slovensku a RUJ je materinským jazykom jedného z rodičov alebo starých rodičov; ktorí sa v posledných piatich rokoch zúčastnili pobytu v rusky hovoriacej krajine alebo v inej krajine, v ktorej bežne používaným jazykom komunikácie (vyučovacím jazykom) je RUJ a pobyt trval dlhšie ako 2 mesiace (bez obmedzenia); z iného, ako slovenského jazykového prostredia (bývalé štáty ZSSR), ak absolvovali viac ako 5 mesiacov školskej dochádzky mimo územia Slovenska.

  • Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória b4

   Olympiáda v nemeckom jazyku, 42. ročník, školský rok 2011/2012, kategória b3 pre žiakov zo škôl s týždňovou hodinovou dotáciou RUJ vyššou ako 6 hodín a žiakov 2. - 5. ročníka bilingválnych gymnázií s vyučovacím jazykom slovenským a ruským s vyšším počtom absolvovaných hodín ako 600.

 • Slovenský jazyk

  • Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Slovenský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Slovenský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Maturita-2012 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Slovenský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Maturita-2013 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Slovenský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2011/2012 kategória A

   Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, 4. ročník, školský rok 2011/2012, kategória A pre žiakov 3., 4. a 5. ročníka stredných škôl a žiakov 7. a 8. ročníka osemročných gymnázií.

  • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2011/2012 kategória B

   Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, 4. ročník, školský rok 2011/2012, kategória B pre žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl a žiakov 5. a 6. ročníka osemročných gymnázií.

 • Španielsky jazyk

  • Maturita-2012 Španielsky jazyk B1

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Španielsky jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Maturita-2013 Španielsky jazyk B1

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Španielsky jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Maturita-2012 Španielsky jazyk B2

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Španielsky jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Maturita-2013 Španielsky jazyk B2

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Španielsky jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Olympiáda v španielskom jazyku 2011/2012 kategória A

   Olympiáda v španielskom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória A pre žiakov, ktorí sa učia španielsky jazyk prvý a druhý rok.

  • Olympiáda v španielskom jazyku 2011/2012 kategória B

   Olympiáda v španielskom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória B pre žiakov, ktorí sa učia španielsky jazyk tretí rok.

  • Olympiáda v španielskom jazyku 2011/2012 kategória C

   Olympiáda v španielskom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória C pre žiakov, ktorí sa učia španielsky jazyk štvrtý rok.

  • Olympiáda v španielskom jazyku 2011/2012 kategória D

   Olympiáda v španielskom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória D pre žiakov bilingválnych sekcií gymnázií v SR a hispanofónni žiaci.

 • Taliansky jazyk

  • Maturita-2012 Taliansky jazyk B1

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Taliansky jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Maturita-2013 Taliansky jazyk B1

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Taliansky jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Maturita-2012 Taliansky jazyk B2

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Taliansky jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Maturita-2013 Taliansky jazyk B2

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Taliansky jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

 • Ukrajinský jazyk

  • Maturita-2012 Ukrajinský jazyk a literatúra

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Ukrajinský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Maturita-2013 Ukrajinský jazyk a literatúra

   Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Ukrajinský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.