sunshine

Francúzsky jazyk na stredných školách

Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 2b

Olympiáda vo francúzskom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 2b pre žiakov 3. a 4. ročníka gymnázií a žiaci 7. a 8. ročníka / septimy a oktávy osemročných gymnázií/ žiaci stredných škôl so študijným odborom hotelového a obchodného zamerania s maturitou a žiaci stredných odborných škôl s najviac 4-hodinovou dotáciou.

 
Poradie Žiak Trieda Stredná škola / Gymnázium
1. Boratková Nikola Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
2. Kollarčíková Zuzana Gymnázium J. M. Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca
3. Nagy Teodor Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice
4. Dulin Matej Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
5. Dulina Boris Gymnázium J.Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava
6. Lizáková Martina Gymn. P. O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
7. Colníková Lucia Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky