sunshine

Ruský jazyk na stredných školách

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória b2

Olympiáda v nemeckom jazyku, 42. ročník, školský rok 2011/2012, kategória b2 pre žiakov všetkých typov stredných škôl, osemročných gymnázií, ktorí sa učia RUJ viac ako 250 hodín.

 
Poradie Žiak Trieda Stredná škola / Gymnázium
1. Feltovič Jakub Gymnázium, Komenského 13, Lipany
2. Jalová Katarína Spoj škol. SOŠ, Chemikov 8, Nováky
3. Žolnová Nina Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
4. Koyš Richard Súkromné gymnázium, Žitavská 1, Bratislava
5. Mikušincová Romana Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky
6. Kubinec Juraj Bilingválne gymnázium, Komenského 215, Sučany
7. Kováč Matej Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec