sunshine

Súkromné gymnázium, Žitavská 1, Bratislava-Vrakuňa

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyGymnáziá
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá voľného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:52
...z toho počet prijatých študentov:45
...z toho počet zapísaných študentov:36
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:86.5 %

Vyučovacie predmety

Ruský jazyk na ZŠ

Olympiáda v ruskom jazyku 2011/2012 kategória a1

Poradie Žiak Trieda
8. Smorádková Kristína

Olympiáda v ruskom jazyku 2011/2012 kategória a2

Poradie Žiak Trieda
4. Marková Juliana Amália

Olympiáda v ruskom jazyku 2011/2012 kategória a3

Poradie Žiak Trieda
1. Zachar Xénia

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:3
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:4
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:29.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:6.8 %
Počet testovaných žiakov:94
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:41.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-13.9

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:23.2 %
Počet testovaných žiakov:69
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:57.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-6

Francúzsky jazyk na SŠ

Maturita-2012 Francúzsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:69.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:9
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:37.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:9
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:60.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:19.6 %
Počet testovaných žiakov:40
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:25 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-19.7

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:7.8 %
Počet testovaných žiakov:32
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:27.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-17.3

Ruský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Ruský jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:51
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:37.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Ruský jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:25
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:45.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória b1

Poradie Žiak Trieda
7. Mojžišková Alexandra

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória b2

Poradie Žiak Trieda
4. Koyš Richard

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:27.5 %
Počet testovaných žiakov:194
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:50.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-8.9

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:33.6 %
Počet testovaných žiakov:127
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:55.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-6.4

Španielsky jazyk na SŠ

Maturita-2012 Španielsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:29.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy