sunshine

Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3, Bratislava-Podunaj.Biskup

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyGymnáziá
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:111
...z toho počet prijatých študentov:101
...z toho počet zapísaných študentov:87
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:91 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:54.6 %
Počet testovaných žiakov:79
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:58.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.9

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:59.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:41.7 %
Počet testovaných žiakov:74
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.9

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:45.5 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:45.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-5.1

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:32 %
Počet testovaných žiakov:36
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:38.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-12

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:82.9 %
Počet testovaných žiakov:116
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.6

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:82.7 %
Počet testovaných žiakov:105
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:72.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.4

Španielsky jazyk na SŠ

Maturita-2012 Španielsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:52.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Španielsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Olympiáda v španielskom jazyku 2011/2012 kategória D

Poradie Žiak Trieda
3. Michálková Petra

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy