sunshine

Vyučovacie predmety na základných školách

Vyberajte základné školy podľa toho, v ktorých vyučovacích predmetoch je silná škola a v ktorých predmetoch chcete dieťa ďalej rozvíjať.

 • Dejepis

 • Francúzsky jazyk

  • Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 1a

   Olympiáda vo francúzskom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 1a pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka ZŠ a žiaci 1. - 2. ročníka / prímy - sekundy osemročných gymnázií s najviac 4-hodinovou dotáciou počas celého štúdia.

  • Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 1b

   Olympiáda vo francúzskom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 1b pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a žiaci 3. - 4. ročníka / tercie - kvarty osemročných gymnázií s najviac 4-hodinovou dotáciou počas celého štúdia.

  • Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 1c

   Olympiáda vo francúzskom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 1c pre frankofónnych žiakov - žiaci ZŠ a 1. až 4. ročníka / prímy až kvarty bilingválnych sekcií osemročných gymnázií.

 • Fyzika

 • Maďarský jazyk

  • T9-2012 Maďarský jazyk a literatúra

   Zoznam základných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2011/2012 z predmetu Maďarský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • T9-2013 Maďarský jazyk a literatúra

   Zoznam základných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2012/2013 z predmetu Maďarský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • T9-2014 Maďarský jazyk a literatúra

   Zoznam základných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2013/2014 z predmetu Maďarský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • T9-2014 Maďarský jazyk a literatúra

   Zoznam základných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 z predmetu Maďarský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

 • Matematika

  • T9-2012 Matematika

   Zoznam základných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2011/2012 z predmetu Matematika. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • T9-2013 Matematika

   Zoznam základných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2012/2013 z predmetu Matematika. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • T9-2014 Matematika

   Zoznam základných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2013/2014 z predmetu Matematika. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • T9-2015 Matematika

   Zoznam základných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 z predmetu Matematika. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Pikomat 7-9 Kategóra 7 zimná časť 2012/2013

   Pikomat 7-9 Kategórie 7 je celoslovenská korešpondenčná súťaž z matematiky určená pre všetkých žiakov 7. ročníka základných škôl. Zimná časť školského roka 2012/2013.

  • Pikomat 7-9 Kategóra 8 zimná časť 2012/2013

   Pikomat 7-9 Kategórie 8 je celoslovenská korešpondenčná súťaž z matematiky určená pre všetkých žiakov 8. ročníka základných škôl. Zimná časť školského roka 2012/2013.

  • Pikomat 7-9 Kategóra 9 zimná časť 2012/2013

   Pikomat 7-9 Kategórie 9 je celoslovenská korešpondenčná súťaž z matematiky určená pre všetkých žiakov 9. ročníka základných škôl. Zimná časť školského roka 2012/2013.

  • Pikomat 7-9 Kategóra Sekunda zimná časť 2012/2013

   Pikomat 7-9 Kategórie Sekunda je celoslovenská korešpondenčná súťaž z matematiky určená pre všetkých žiakov sekundy osemročných gymnázií. Zimná časť školského roka 2012/2013.

  • Pikomat 7-9 Kategóra Tercia zimná časť 2012/2013

   Pikomat 7-9 Kategórie Tercia je celoslovenská korešpondenčná súťaž z matematiky určená pre všetkých žiakov kvarty osemročných gymnázií. Zimná časť školského roka 2012/2013.

  • Pikomat 5-6 Kategóra 5 2011/2012

   Pikomat 5-6 Kategórie 5 je celoslovenská korešpondenčná súťaž z matematiky určená pre všetkých žiakov 5. ročníka základných škôl v školskom roku 2011/2012.

  • Pikomat 5-6 Kategóra 6 2011/2012

   Pikomat 5-6 Kategórie 6 je celoslovenská korešpondenčná súťaž z matematiky určená pre všetkých žiakov 6. ročníka základných škôl v školskom roku 2011/2012.

  • Pikomat 5-6 Kategóra Príma 2011/2012

   Pikomat 5-6 Kategórie Príma je celoslovenská korešpondenčná súťaž z matematiky určená pre všetkých žiakov prímy osemročných gymnázií v školskom roku 2011/2012.

  • Pikomat 7-9 Kategóra 7 letná časť 2011/2012

   Pikomat 7-9 Kategórie 7 je celoslovenská korešpondenčná súťaž z matematiky určená pre všetkých žiakov 7. ročníka základných škôl. Letná časť školského roka 2011/2012.

  • Pikomat 7-9 Kategóra 8 letná časť 2011/2012

   Pikomat 7-9 Kategórie 8 je celoslovenská korešpondenčná súťaž z matematiky určená pre všetkých žiakov 8. ročníka základných škôl. Letná časť školského roka 2011/2012.

  • Pikomat 7-9 Kategóra 9 letná časť 2011/2012

   Pikomat 7-9 Kategórie 9 je celoslovenská korešpondenčná súťaž z matematiky určená pre všetkých žiakov 9. ročníka základných škôl. Letná časť školského roka 2011/2012.

  • Pikomat 7-9 Kategóra Sekunda letná časť 2011/2012

   Pikomat 7-9 Kategórie Sekunda je celoslovenská korešpondenčná súťaž z matematiky určená pre všetkých žiakov sekundy osemročných gymnázií. Letná časť školského roka 2011/2012.

  • Pikomat 7-9 Kategóra Kvarta letná časť 2011/2012

   Pikomat 7-9 Kategórie Kvarta je celoslovenská korešpondenčná súťaž z matematiky určená pre všetkých žiakov kvarty osemročných gymnázií. Letná časť školského roka 2011/2012.

 • Nemecký jazyk

  • Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 1a

   Olympiáda v nemeckom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 1a pre žiakov 4., 5., 6. a 7. ročníka ZŠ a tých žiakov uvedených ročníkov, ktorých pobyt v nemecky hovoriacej krajine alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je nemecký jazyk (NJ), netrval dlhšie ako dva mesiace.

  • Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 1b

   Olympiáda v nemeckom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 1b pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a tých žiakov uvedených ročníkov, ktorých pobyt v nemecky hovoriacej krajine alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je NJ, netrval dlhšie ako dva mesiace.

  • Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 1c

   Olympiáda v nemeckom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 1c pre germanofónnych žiakov - žiaci ZŠ a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií (1. až 4. ročník / príma až kvarta): ak jeden z rodičov je rodený nemecky hovoriaci tzv. Muttersprachler ak sa žiak zúčastnil pobytu v nemecky hovoriacej krajine alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je NJ, pred dvoma rokmi (t. j. pobyt ukončil v roku 2009) a pobyt trval dlhšie ako dva mesiace žiaci nemeckých bilingválnych sekcií osemročných gymnázií (1. až 4. ročník/príma až kvarta).

  • Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 2e

   Olympiáda v nemeckom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 2e pre žiakov šesťročných (1. a 2. ročník) a osemročných gymnázií (1. až 4. ročník / príma až kvarta) a tých žiakov uvedených ročníkov, ktorých pobyt v nemecky hovoriacej krajine alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je NJ, netrval dlhšie ako dva mesiace.

 • Prírodoveda

  • Delfín 7-9 Kategóra 7 2011/2012

   Delfín 7-9 Kategórie 7 je celoslovenská korešpondenčná súťaž z všeobecného rozhľadu v prírodných vedách určená pre všetkých žiakov 7. ročníka základných škôl v školskom roku 2011/2012.

  • Delfín 7-9 Kategóra 8 2011/2012

   Delfín 7-9 Kategórie 8 je celoslovenská korešpondenčná súťaž z všeobecného rozhľadu v prírodných vedách určená pre všetkých žiakov 8. ročníka základných škôl v školskom roku 2011/2012.

  • Delfín 7-9 Kategóra 9 2011/2012

   Delfín 7-9 Kategórie 9 je celoslovenská korešpondenčná súťaž z všeobecného rozhľadu v prírodných vedách určená pre všetkých žiakov tercie osemročných gymnázií v školskom roku 2011/2012.

  • Delfín 7-9 Kategóra Tercia 2011/2012

   Delfín 7-9 Kategórie Tercia je celoslovenská korešpondenčná súťaž z všeobecného rozhľadu v prírodných vedách určená pre všetkých žiakov kvarty osemročných gymnázií v školskom roku 2011/2012.

  • Delfín 7-9 Kategóra Kvarta 2011/2012

   Delfín 7-9 Kategórie Kvarta je celoslovenská korešpondenčná súťaž z všeobecného rozhľadu v prírodných vedách určená pre všetkých žiakov kvarty osemročných gymnázií v školskom roku 2011/2012.

 • Ruský jazyk

  • Olympiáda v ruskom jazyku 2011/2012 kategória a1

   Olympiáda v ruskom jazyku, 42. ročník, školský rok 2011/2012, kategória a1 pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií, ktorí sa učia ruský jazyk (RUJ) menej ako 250 hodín.

  • Olympiáda v ruskom jazyku 2011/2012 kategória a2

   Olympiáda v ruskom jazyku, 42. ročník, školský rok 2011/2012, kategória a2 pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií, ktorí sa učia RUJ viac ako 250 hodín.

  • Olympiáda v ruskom jazyku 2011/2012 kategória a3

   Olympiáda v ruskom jazyku, 42. ročník, školský rok 2011/2012, kategória a3 pre žiakov, ktorí sa narodili a žijú na Slovensku a RUJ je materinským jazykom jedného z rodičov alebo starých rodičov; ktorí sa v čase školskej dochádzky zúčastnili pobyt u v rusky hovoriacej krajine alebo v inej krajine, v ktorej bežne používaným jazykom komunikácie (vyučovacím jazykom) je RUJ a pobyt trval dlhšie ako 2 mesiace (bez obmedzenia); z iného ako slovenského jazykového prostredia (bývalé štáty ZSSR), ak absolvovali viac ako 5 mesiacov školskej dochádzky mimo územia Slovenska.

 • Slovenský jazyk

  • T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

   Zoznam základných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2011/2012 z predmetu Slovenský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

   Zoznam základných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2012/2013 z predmetu Slovenský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

   Zoznam základných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2013/2014 z predmetu Slovenský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • T9-2015 Slovenský jazyk a literatúra

   Zoznam základných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 z predmetu Slovenský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • T9-2012 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

   Zoznam základných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2011/2012 z predmetu Slovenský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • T9-2013 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

   Zoznam základných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2012/2013 z predmetu Slovenský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • T9-2014 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

   Zoznam základných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2013/2014 z predmetu Slovenský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • T9-2015 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

   Zoznam základných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 z predmetu Slovenský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2011/2012 kategória C

   Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, 4. ročník, školský rok 2011/2012, kategória C pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a žiakov 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií.

 • Ukrajinský jazyk

  • T9-2012 Ukrajinský jazyk a literatúra

   Zoznam základných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2011/2012 z predmetu Ukrajinský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • T9-2013 Ukrajinský jazyk a literatúra

   Zoznam základných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2012/2013 z predmetu Ukrajinský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • T9-2014 Ukrajinský jazyk a literatúra

   Zoznam základných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2013/2014 z predmetu Ukrajinský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

  • T9-2014 Ukrajinský jazyk a literatúra

   Zoznam základných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 z predmetu Ukrajinský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.