sunshine

Dejepis na základných školách

Dejepisná olympiáda 2011/2012 kategória D

Dejepisná olympiáda, 4. ročník, školský rok 2011/2012, kategória D pre žiakov 8. ročníka základných škôl a 3. ročníka osemročných gymnázií.

 
Poradie Žiak Trieda Základná škola
1. Talábová Kristína Základná škola s MŠ, Krajné 173, Krajné
2. Obšitník Adam Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné
3. Gajarová Dagmar Základná škola s MŠ, Cerová 277, Cerová
4. Streshkova Neli Základná škola, Rozmarínová 1, Komárno
5. Pačay LukᚠZákladná škola, Staničná 13, Košice
6. Mucha TomᚠZákladná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
7. Hrončeková Alexandra Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
8. Čermák Martin Gymn. pre nadané deti, Teplická 7 (Skalická 1), Bratislava