sunshine

Prírodoveda na základných školách

Delfín 7-9 Kategóra 9 2011/2012

Delfín 7-9 Kategórie 9 je celoslovenská korešpondenčná súaž z všeobecného rozhžadu v prírodných vedách určená pre všetkých žiakov tercie osemročných gymnázií v školskom roku 2011/2012.