sunshine

Fyzika na základných školách

Pikofyz 7-9 Kategóra 8 letná čas 2011/2012

Pikofyz 7-9 Kategórie 8 je celoslovenská korešpondenčná súaž z fyziky určená pre všetkých žiakov 8. ročníka základných škôl. Letná čas školského roka 2011/2012.

 
Poradie Žiak Trieda Základná škola
1. TomᚠHromadík 8. DZákladná škola, Slov. partizánov 1133/53, Považská Bystrica
2. Michaela Sklenárová 8.Základná škola s MŠ, Školská 373, Horná Krážová
2. Katarína Sučíková 8.Základná škola, Čelovce 3, Čelovce
4. Adam Pankúch 8. BZákladná škola, Park Angelinum 8, Košice
5. Pavol Štefčák 8. AZákladná škola, źutina 4, źutina
6. Kristína Žilinková 8.AZákladná škola, E. F. Scherrera 40, Piešany
7. TomᚠMucha 8. MZákladná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
8. Miroslava Pavlusová 8. EZákladná škola Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3, Bardejov
9. Martina Čamajová 8. AZákladná škola, Seňa 507, Seňa
10. Nikoleta Holecová 8.aZákladná škola, E. F. Scherrera 40, Piešany
11. Denis Malý 8. BZŠ s MŠ - Alapiskola, Školská 7, Vežký Kýr
12. Simonka Saparová 8. AZákladná škola s MŠ, Budimír 11, Budimír
13. TomᚠBruonč 8.Základná škola, Hlavná 1, Pohronská Polhora
14. Erik Veverka 8. BZákladná škola, Hlavná 1, Pohronská Polhora
15. Adela Majerčíková 8. AZŠ Žofie Bosniakovej, Školská 18, Teplička nad Váhom
16. Barbora Chabanová 8. CZákladná škola, Spojová 14, Banská Bystrica