sunshine

Nemecký jazyk na základných školách

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 1c

Olympiáda v nemeckom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 1c pre germanofónnych žiakov - žiaci ZŠ a príslušných ročníkov šesročných a osemročných gymnázií (1. až 4. ročník / príma až kvarta): ak jeden z rodičov je rodený nemecky hovoriaci tzv. Muttersprachler ak sa žiak zúčastnil pobytu v nemecky hovoriacej krajine alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je NJ, pred dvoma rokmi (t. j. pobyt ukončil v roku 2009) a pobyt trval dlhšie ako dva mesiace žiaci nemeckých bilingválnych sekcií osemročných gymnázií (1. až 4. ročník/príma až kvarta).

 
Poradie Žiak Trieda Základná škola
1. Hahmann Philipp Spojená škola - Gym, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
2. Weiser Boris Gymnázium, ź. Štúra 26, Michalovce
3. Lőbner Michael Základná škola SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica
4. Knappová Mária Milota Základná škola s MŠ, Hlinisko 320, Liptovská Teplá
5. Zoldos Oliver Základná škola, Budatínska 61, Bratislava
6. Schulzová Rebecca Anna Základná škola, Komenského 3, Komárno
7. Pavlovič Georg Základná škola, Jána Bottu 27, Trnava
8. Cabovská Tamara Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom