sunshine

Prírodoveda na základných školách

Delfín 7-9 Kategóra Kvarta 2011/2012

Delfín 7-9 Kategórie Kvarta je celoslovenská korešpondenčná súaž z všeobecného rozhžadu v prírodných vedách určená pre všetkých žiakov kvarty osemročných gymnázií v školskom roku 2011/2012.