sunshine

Nemecký jazyk na základných školách

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 1b

Olympiáda v nemeckom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 1b pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a tých žiakov uvedených ročníkov, ktorých pobyt v nemecky hovoriacej krajine alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je NJ, netrval dlhšie ako dva mesiace.

 
Poradie Žiak Trieda Základná škola
1. Horváth Ágnes ZŠ G. Czuczora s VJM, G. Czuczora 10, Nové Zámky
2. Weissová Ema Spojená škola - ZŠ(PYP), Novohradská 3, Bratislava
3. Müller TomᚠZákladná škola, Štóska 183, Medzev
4. Káka Erik Základná škola Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744, Rimavská Sobota
5. Heim Marcell Základná škola s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad
6. Reháková Katarína Základná škola s MŠ, Pionierska 697, Gbely
7. Budayová Veronika Základná škola, Sídl. SNP 1484/143, Považská Bystrica