sunshine

Matematika na základných školách

Pikomat 7-9 Kategóra 9 zimná čas 2012/2013

Pikomat 7-9 Kategórie 9 je celoslovenská korešpondenčná súaž z matematiky určená pre všetkých žiakov 9. ročníka základných škôl. Zimná čas školského roka 2012/2013.

 
Poradie Žiak Trieda Základná škola
1. Angelika Fedáková 9.Základná škola s MŠ, Štúrova 3, Stará źubovňa
2. Martin Majtán 9.Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
3. Miroslava Pavlusová 9. EZákladná škola Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3, Bardejov
4. Juraj Kebis 9. BZákladná škola, Kupeckého 74, Pezinok
5. Juraj Jankovich 9. CZákladná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica
6. Barbora Mináriková 9. BZákladná škola, Kulíškova 8, Bratislava
7. Miloš Kubica 9. AZákladná škola, Vežké Uherce 145, Vežké Uherce
7. Kristína Horňáková 9. AZákladná škola, Školská 1158, Močenok
9. Marek Kostka 9.Základná škola s MŠ, Hlavná 66, Spišské Hanušovce
9. Dominika Kozinová 9. AZákladná škola, Hlavná 1, Pohronská Polhora
11. Simona Saparová 9. AZákladná škola s MŠ, Budimír 11, Budimír
12. Veronika Adameková 9. AZákladná škola, Hlavná 1, Pohronská Polhora
13. Simona Lieskovská 9. AZákladná škola s MŠ, Staničná 324, Liesek
14. Gabriela Izakovičová 9. ASŠ - Gym.šk.bratov, Čachtická 14, Bratislava
15. Adriana Weinlichová 9. ASŠ - Gym.šk.bratov, Čachtická 14, Bratislava