sunshine

Kontaktný formulár

Potešíme sa každej pripomienke, ktorú nám pošlete. Pripomienky nebudú zverejňované.

  • Našli ste nejakú chybu? Napíšte nám, kde sa chyba nachádza a ako to má by správne. Chybu radi opravíme.
  • Chýbajú nejaké informácie o školách? Pošlite nám ich, radi ich pridáme.
  • Napadajú vás ďalšie parametre, ktoré pomáhajú pri rozhodovaní, do akého školského zariadenia zapísa svoje diea? Inšpirujte nás. Pokúsime sa vhodné parametre zapracova.

( výsledok súčtu 2 + pä )