sunshine

Vyber pre dieťa tú najvhodnejšiu školu

Každý rodič stojí minimálne tri krát pred voľbou, kam prihlási svoje dieťa do školy. Ide o dôležité rozhodnutia, ktoré majú vplyv na ďalšie smerovanie vašej ratolesti. Pokúsime sa vám pomôcť zorientovať sa v možnostiach, ktoré na Slovensku máme.

Výber materskej škôlky

1. Výber škôlky

Materskú škôlku vyber podľa umiestnenia a zriaďovateľa na tomto portáli.
Materské školy Špeciálne materské školy

2. Zápis do škôlky

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Zápis prebieha spravidla od 15. februára do 15. marca.

3. Chodenie do škôlky

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti.

Výber základnej školy

1. Zrelosť dieťaťa

Je dieťa zrelé ísť na základnú školu? Hranica veku pre základnú školu je 6 rokov. Viac informácií tu.

2. Výber základnej školy

Základnú školu vyber podľa umiestnenia, zriaďovateľa, vyučovacieho jazyka, predmetov na tomto portáli.
Základné školy Špeciálne základné školy

3. Zápis do základnej školy

V roku, v ktorom dieťa do 31. augusta dovŕši 6 rokov, musí byť zapísané na základnú školu. Zápis sa koná od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

4. Chodenie do základnej školy

Základná škola poskytuje základné vzdelanie spravidla v deviatich ročníkoch.

Výber strednej školy

1. Výber strednej školy

Základnú školu vyber podľa umiestnenia, zriaďovateľa, vyučovacieho jazyka, predmetov na tomto portáli.
Gymnáziá Konzervatóriá
Stredné odborné školy Špeciálne stredné školy

2. Prihláška

Uchádzač podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára resp. do 10. apríla. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 28. februára resp. do 20. apríla.

3. Prijímačky

Riaditeľ strednej školy určí termíny konania prijímacích skúšok do 1. februára resp. 31. marca. Prijímacie skúšky do stredných škôl prebiehajú v druhom úplnom májovom týždni v pondelok a v druhom úplnom májovom týždni vo štvrtok.

4. Chodenie do strednej školy

Vyučovanie začína spravidla o 8.00 hodine, najskôr o 7.00 hodine. Vyučovanie žiakov mladších ako 18 rokov sa končí spravidla do 18.00 hodiny, najneskôr do 20.00 hodiny.
 

Výber zariadení pre voľný čas

Základné umelecké školy

Vzdelávacie programy hudobného odboru, výtvarného odboru, tanečného odboru a literárno-dramatického odboru.
Základné umelecké školy

Jazykové školy

Jazykové vzdelávanie v jazykových školách je zamerané na to, aby poslucháč získal komunikačné kompetencie v cudzom jazyku a rozvinul kľúčové kompetencie, ktoré využíva podľa stupňa jazykového vzdelania a svojich potrieb a záujmov.
Jazykové školy

Centrá voľného času

Výchovno-vzdelávacia činnosť a aktívny oddych detí a mládeže.
Centrá voľného času
 

Vyberať môžeš na základe týchto kritérií:

  • Druh školy: materské, základné, stredné školy, umelecké školy, jazykové školy, centrá voľného času.
  • Vyučovací jazyk: slovenský, maďarský, ukrajinský... Na Slovensku máme niekoľko bilinguálnych škôl.
  • Umiestnenie školy: kraj, okres, obec, ulica. Vzdialenosť školy od bydliska a dopravná dostupnosť do školy sú veľmi dôležitým faktorom.
  • Vyučovacie predmety: vyberaj tie školy, ktoré sú silné v predmetoch, v ktorých chceš svoje dieťa ďalej vzdelávať. Napríklad: cudzie jazyky, prírodné vedy, šport...
  • Dosiahnuté úspechy: úspechy v olympiádach, korešpondenčných seminároch, na súťažiach...

Vybrané školy na ukážku:

Najnovšie recenzie na školy:

Základná škola, Dudova 2, Bratislava

Otrasná škola riaditeľka si bráni učiteľov deti čo povedia to nikoho nezaujíma učiteľka ANJ p.Krnačová je jedna úbohá hyena ktorá šikanuje deti vyhraža sa im žiaci nemožu nič povedať hneď sa vyhráza 5 a riaditeľkou je zasadnutá na chalaňov a jednu žiačku stále píšu písomky a ostatné dievčata sa hrajú na mobiloch alebo majú voľnú hodinu nielen deti vedia šikanovať ale aj učitelia takáto učiteľka nemá čo učit deti ,deti sú z nej znechutené a nikto nič nerobí je to úbohé.Je toho viacej čo sa v tej škole deje ale to je na dlho chraňte si svoje deti.

Zapísal/a rodič/ka Max dňa 26. marca 2024.

Základná škola s MŠ, Malženice 203, Malženice

Zapísal/a priateľ/ka školy dňa 18. marca 2024.

Materská škola s VJM, Gemerská Ves 234, Gemerská Ves

Dobrý deň,

radi by sme vás oslovili, ako zástupcovia firmy Paluza group s.r.o.

Sme firma ktorá sa zaoberá umelými gumovými povrchmy pre rôzne oblasti použitia.

Zároveň Vás pozývame na našu novú webovú stránku www.3dflex.sk

Samozrejme v prípade otázok resp. ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať.

Ďakujem za odpoveď.

S prianím pekného dňa,

Paluza group s.r.o

05001 Revúca

IČO: 54697051

DIČ: 2121757176

IČ DPH: SK 2121757176

tel: 0940310730

0907346432

www.3dflex.sk

3dflexinfo@gmail.com

Zapísal/a priateľ/ka školy 3d Flex dňa 26. februára 2024.

Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen

Hrozna škola. Chodila som tam ja aj moji súrodenci a bolo to hrozné. Hrozna strava, toalety, obedy a prístup učiteľov je nedostacujuci. Celé zle. Neodporúčam

Zapísal/a žiak/čka dňa 15. februára 2024.

Základná umelecká škola, A. Dubčeka 880, Vranov nad Topľou

Informácie o tento škole chýbajú také že učitelia šikanujú žiakov !!!! Viem o čom hovorím toto by si pedagóg nemám dovoliť maximálne neprofesionálne pedagogické správanie na tej škole aj tak nič neučia iba dajú knihu na stôl a kreslí si je tam šikana z výtvarného odboru a neskutočný krik a vreskot s klavírneho odboru a bývala riaditeľka vymáhala od rodičov peniaze na ktore nemala právo keď rodičia odhlásili dieťa!!!! Podvody a šikany na tejto škole určite by som ju nikomu neodporúčala

Zapísal/a rodič/ka dňa 27. januára 2024.

Materská škola, Hrabičov 214, Hrabičov

Všetko je ok konečne tam neni tá čo nevedela s deťmi však pani ex( riaditelka) a nemala na to aňi školu !! Teraz môže rátať autička na STK v Novej Baňi A rozvíjať svoje schopnosťi

Zapísal/a priateľ/ka školy Ján dňa 22. januára 2024.

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, Prešov

Cele zle

Zapísal/a žiak/čka Lenka dňa 5. januára 2024.

Spoj.škola int. - ŠZŠ, Kováčska 12, Gelnica

Zapísal/a žiak/čka dňa 30. decembra 2023.

Materská škola pri ZŠ, Cádrova 15, Bratislava

Milujem Timka

Zapísal/a žiak/čka Tvoja mamka dňa 20. decembra 2023.

Materská škola, Hrabičov 214, Hrabičov

Zapísal/a priateľ/ka školy dňa 15. decembra 2023.