sunshine

Vyber pre dieťa tú najvhodnejšiu školu

Každý rodič stojí minimálne tri krát pred voľbou, kam prihlási svoje dieťa do školy. Ide o dôležité rozhodnutia, ktoré majú vplyv na ďalšie smerovanie vašej ratolesti. Pokúsime sa vám pomôcť zorientovať sa v možnostiach, ktoré na Slovensku máme.

Výber materskej škôlky

1. Výber škôlky

Materskú škôlku vyber podľa umiestnenia a zriaďovateľa na tomto portáli.
Materské školy Špeciálne materské školy

2. Zápis do škôlky

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Zápis prebieha spravidla od 15. februára do 15. marca.

3. Chodenie do škôlky

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti.

Výber základnej školy

1. Zrelosť dieťaťa

Je dieťa zrelé ísť na základnú školu? Hranica veku pre základnú školu je 6 rokov. Viac informácií tu.

2. Výber základnej školy

Základnú školu vyber podľa umiestnenia, zriaďovateľa, vyučovacieho jazyka, predmetov na tomto portáli.
Základné školy Špeciálne základné školy

3. Zápis do základnej školy

V roku, v ktorom dieťa do 31. augusta dovŕši 6 rokov, musí byť zapísané na základnú školu. Zápis sa koná od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

4. Chodenie do základnej školy

Základná škola poskytuje základné vzdelanie spravidla v deviatich ročníkoch.

Výber strednej školy

1. Výber strednej školy

Základnú školu vyber podľa umiestnenia, zriaďovateľa, vyučovacieho jazyka, predmetov na tomto portáli.
Gymnáziá Konzervatóriá
Stredné odborné školy Špeciálne stredné školy

2. Prihláška

Uchádzač podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára resp. do 10. apríla. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 28. februára resp. do 20. apríla.

3. Prijímačky

Riaditeľ strednej školy určí termíny konania prijímacích skúšok do 1. februára resp. 31. marca. Prijímacie skúšky do stredných škôl prebiehajú v druhom úplnom májovom týždni v pondelok a v druhom úplnom májovom týždni vo štvrtok.

4. Chodenie do strednej školy

Vyučovanie začína spravidla o 8.00 hodine, najskôr o 7.00 hodine. Vyučovanie žiakov mladších ako 18 rokov sa končí spravidla do 18.00 hodiny, najneskôr do 20.00 hodiny.
 

Výber zariadení pre voľný čas

Základné umelecké školy

Vzdelávacie programy hudobného odboru, výtvarného odboru, tanečného odboru a literárno-dramatického odboru.
Základné umelecké školy

Jazykové školy

Jazykové vzdelávanie v jazykových školách je zamerané na to, aby poslucháč získal komunikačné kompetencie v cudzom jazyku a rozvinul kľúčové kompetencie, ktoré využíva podľa stupňa jazykového vzdelania a svojich potrieb a záujmov.
Jazykové školy

Centrá voľného času

Výchovno-vzdelávacia činnosť a aktívny oddych detí a mládeže.
Centrá voľného času
 

Vyberať môžeš na základe týchto kritérií:

  • Druh školy: materské, základné, stredné školy, umelecké školy, jazykové školy, centrá voľného času.
  • Vyučovací jazyk: slovenský, maďarský, ukrajinský... Na Slovensku máme niekoľko bilinguálnych škôl.
  • Umiestnenie školy: kraj, okres, obec, ulica. Vzdialenosť školy od bydliska a dopravná dostupnosť do školy sú veľmi dôležitým faktorom.
  • Vyučovacie predmety: vyberaj tie školy, ktoré sú silné v predmetoch, v ktorých chceš svoje dieťa ďalej vzdelávať. Napríklad: cudzie jazyky, prírodné vedy, šport...
  • Dosiahnuté úspechy: úspechy v olympiádach, korešpondenčných seminároch, na súťažiach...

Vybrané školy na ukážku:

Najnovšie recenzie na školy:

Šk.stred.záujm.činnosti, Bajkalská 20, Bratislava

Zapísal/a priateľ/ka školy dňa 6. decembra 2023.

Šk.stred.záujm.činnosti, Bajkalská 20, Bratislava

ijhgzftr

Zapísal/a žiak/čka dňa 6. decembra 2023.

Materská škola, Andovce 163, Andovce

Tel. čislo sa zmenilo: 0917 551 125

Vyučovací jazyk je slovenský- maďarský

Riaditeľka MŠ: Lívia Hajtmanová

Počet žiakov: 26

Mš má 2 triedy

Zapísal/a zamestnan-ec/kyňa školy Nikoleta Borková dňa 18. septembra 2023.

Základná škola s MŠ, Stará Bystrica 680, Stará Bystrica

Zapísal/a priateľ/ka školy dňa 10. septembra 2023.

Materská škola, V. Clementisa 251/12, Prievidza

Niečo otrasné! !!! V živote by som sem svoje dieťa viac nedala . Vzťah učiteliek k dieťaťu -odmeraný .Ráno sa ako matka pri príchode dieťaťa pozdravím 3ucitelkam ktoré stoja vonku tie len odvrknú,donesiem dieťa do triedy 1.deň -učiteľka otvorí dvere a povie že až o 6:00 pritom bolo 5:59 zavrela dvere a o minútu otvorila(okej chápem pracuje od 6:00) 2.deň mala dieťa v triede ja som svoje doniesla zazvonila a čakala nikto neprišiel malý vošiel ale stále som nevedela či ho vôbec niekto prebral .Žiadny záujem komunikácia . Ale najlepšie na tejto škôlke je to že vaše dieťa dajú hoc komu kto poň príde bez toho aby sa len opýtali kto ste( údajne na základe či dieťa dotyčnú osobu pozná ) A čo ak sú rodičia v súdnom konaní a otec ma zákaz styku -tak isto ho dieťa pozná a oni ho vydajú hoci komu. Pani prišla po dcéru a učiteľka jej odvetí aby si našla dieťa ona nevie kde je. Pre boha ako nemôže vedieť aké deti má a kde sú . Syn našiel malú za plotom a povedal jej že ju hľadajú . A najviac ma pobavila ranná otázka či príde moje dieťa v pondelok, povedala som neviem pretože som ešte nenašla niekoho na stráženie a malý mi tam odmieta chodiť pritom škôlku pred tým zbožňoval a chodil by aj víkend . takže som ho neodhlásila pre prípad že nikoho nenájdem. Keď som prišla po syna bol na nástenke rozpis na pondelok a on tam nebol napísaný . Ako je možné že ona sama usúdila že nepríde?! A samozrejme piatok takže sa už nikam nedovoláte. Úradne hodiny skončili .

Zapísal/a rodič/ka Monika dňa 28. júla 2023.

Základná škola, Kriváň 435, Kriváň

Na túto školu by som nikdy viac svoje dieťa nedala. Je to škola, kde sú deti učiteľmi psychicky týrané, na škole je prítomná šikana, deti odchádzajú na iné školy. A ako bonus je tam od 1 do 9 ročníka Heineho matematika, rodičia sa márne sťazujú, že ich deti nič nevedia, to nikoho nezaujíma.

Zapísal/a rodič/ka dňa 26. júla 2023.

Materská škola, Hlavná 73, Čeľovce

Materská škola po dnešnom dni by mala byť zatvorená. Nacistické spôsoby učiteliek a alibistický prístup riaditeľky nemá čo hľadať v tomto modernom svete. Dúfam že všetci rodičia svoje deti už tam viac nepošlú. Zatvárať deti do tmavej komory v dnešnom svete je neprípustné a obhajovať svoju učiteľku zo strany riaditeľky bez dôkazov a verejne do televízie povedať že je to tvrdenie proti tvrdeniu je nehoráznosť. Riaditeľka ktorá očividne študovala za komancov asi nechápe že toto sa proste do psej matere nerobí.

Zapísal/a priateľ/ka školy Jan Novak dňa 17. júna 2023.

Materská škola s VJM, Gortva 136, Gortva

dobrý deň

neviem sa dovolať na obec,

k dnešnému dňu bolo potrebné vypracovať Finančné zúčtovanie bežných transferov za rok 2022 za základnú a materskú školu.

Regionálny úrad školskej správy, Ingrid Cibuľová

0483226 313, resp. ingrid.cibulova@russ-bb.sk

s pozdravom

cibuľová

Zapísal/a priateľ/ka školy Ingrid Cibuľová dňa 19. mája 2023.

Materská škola, Azovská 1, Košice

Slaba stranka je manazment ms komunikacia s rodicom rodic nevie co roby dieta pocas dna

Zapísal/a rodič/ka Ňň dňa 14. mája 2023.

Základná škola s VJM, Dolné Saliby 122, Dolné Saliby

Tanári kar es az igazgatóság fantasztikus. Jó csapat tanítja a gyerekeket. Rengeteg az aktivitás. Itt biztosan jól érzi magát mindenki. Csak így tovább. 👍😃

Zapísal/a priateľ/ka školy IGEN dňa 6. mája 2023.