sunshine

Geografia na stredných školách

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória A

Geografická olympiáda, 40. ročník, školský rok 2011/2012, kategória A pre žiakov 4. ročníka stredných škôl.

 
Poradie Žiak Trieda Stredná škola / Gymnázium
1. Tekeli źubomír Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
2. Sedláčková Lenka Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
3. Hupková Lucia Gymnázium, J. Lettricha 2, Martin
4. Kicko Peter Gymnázium J.G.T., J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica
5. Kordovaníková Dana Gymnázium, Hlinská 29, Žilina
6. Víglaská Veronika Gymnázium źudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen
7. Deďo Peter Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov
8. Štefkovičová Pavla Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava
9. Čičmanec Róbert Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
10. Gálisová Michaela Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topožčany
11. Németh Annette Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice
12. Šteffeková Hana Gymnázium L.Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
13. Lipčeyová Dominika Gymnázium J. Kráža, Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce
14. Čičová Monika Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešany
15. Kozáčiková Renáta Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava