sunshine

Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava-Petržalka

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyGymnáziá
Špeciálne stredné školyStredné odborné školyZákladné umelecké školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:95
...z toho počet prijatých študentov:75
...z toho počet zapísaných študentov:64
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:78.9 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:84.3 %
Počet testovaných žiakov:92
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:13.2

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:84.2 %
Počet testovaných žiakov:77
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:77.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.3

Dejepis na SŠ

Dejepisná olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
14. Mikloš Martin

Geografia na SŠ

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
8. Štefkovičová Pavla

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:42.6 %
Počet testovaných žiakov:27
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:44.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-6.2

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:19
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:15
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:53.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:81.4 %
Počet testovaných žiakov:107
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.8

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:92.2 %
Počet testovaných žiakov:77
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:75.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:13.8

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy