sunshine

Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava-Rača

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyGymnáziá
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:97
...z toho počet prijatých študentov:80
...z toho počet zapísaných študentov:72
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:82.5 %

Vyučovacie predmety

Fyzika na ZŠ

Pikofyz 7-9 Kategóra Sekunda zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
1. Michaela Hornychova Sekunda
5. Miroslav Hájek Sekunda

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:46.5 %
Počet testovaných žiakov:87
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.3

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:52.9 %
Počet testovaných žiakov:86
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.6

Geografia na SŠ

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
15. Kozáčiková Renáta

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:80.9 %
Počet testovaných žiakov:28
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.8

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:90.8 %
Počet testovaných žiakov:35
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:16.2

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:80.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:3
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:43.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:77.5 %
Počet testovaných žiakov:108
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.7

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:74.2 %
Počet testovaných žiakov:98
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.6

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy