sunshine

Maďarský jazyk na stredných školách

Maturita-2012 Maďarský jazyk a literatúra (24)

Zoznam stredných škôl zoradených podža dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Maďarský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, kožko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnos
1. Gymnázium, Zoltána Fábryho 1, Vežké Kapušany 90.2 % 40 85.3 %
2. Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo 86.9 % 43 83.8 %
3. Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava 83.6 % 50 80.9 %
4. Cirk. gymnázium s VJM, Brnenské námestie 15, Kolárovo 82 % 28 80.2 %
5. Gymnázium P.Pázmáňa VJM, Letomostie 3, Nové Zámky 78.7 % 35 79.9 %
6. Gymnázium, Hurbanova 34, Tornaža 75.4 % 28 78.4 %
7. Gymnázium a ZŠ s VJM, Kuzmányho 6, Košice 73.8 % 39 77 %
8. Gymnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fižakovo 72.1 % 36 76.6 %
9. SOŠ obchodu a služieb, Budovatežská 32, Komárno 68.9 % 27 75.6 %
10. Súkromná SOŠ s VJM, Slovenská 52, Kolárovo 55.7 % 79 69.2 %
11. SŠ - SPŠE S. A. Jedlika, Komárňanská 28, Nové Zámky 47.5 % 69 66.6 %
12. Stredná odborná škola, 1. mája 1, Hurbanovo 39.3 % 23 63.6 %
13. Stredná odborná škola, Bratislavská cesta 10, Komárno 37.7 % 41 62 %
14. Súkromná SOŠ, Mostová 53, Mostová 24.6 % 42 59.2 %
15. Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice 21.3 % 42 58 %
16. SPŠ stavebná, Konkolyho 8, Hurbanovo 18 % 37 57.9 %
17. Ped.a soc.akadémia, J.A.Komenského 12, Lučenec 0 % 16 68.6 %
18. Spojená škola - Gymnázium Alberta Molnára Szencziho s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec 0 % 19 60.2 %
19. Stredná zdravot.škola, Námestie 1. mája č. 1, Rožňava 0 % 12 59.8 %
20. Súkromná SOŠ, Fučíkova 426, Sládkovičovo 0 % 15 56.7 %
21. Stredná zdravot. škola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky 0 % 9 50.9 %
22. Súkromná SOŠ, Trhovisko 776/1, Zlaté Klasy 0 % 16 48.5 %
23. Stredná odborná škola, Šafárikova 56, Tornaža 0 % 15 48.1 %
24. Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribeník 0 % 21 41.8 %