sunshine

Gymnázium a ZŠ s VJM, Kuzmányho 6, Košice-Staré Mesto

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáKonzervatóriá
Špeciálne stredné školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:30
...z toho počet prijatých študentov:27
...z toho počet zapísaných študentov:22
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:90 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:47.8 %
Počet testovaných žiakov:33
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.5

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:29.4 %
Počet testovaných žiakov:36
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:59.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.1

Maďarský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Maďarský jazyk a literatúra

Percentil školy:73.8 %
Počet testovaných žiakov:39
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:77 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.7

Maturita-2013 Maďarský jazyk a literatúra

Percentil školy:55.6 %
Počet testovaných žiakov:42
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.1

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:13
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:79.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:58.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Percentil školy:80.3 %
Počet testovaných žiakov:39
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.9

Maturita-2013 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Percentil školy:96.8 %
Počet testovaných žiakov:42
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:15.3

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy