sunshine

Ruský jazyk na stredných školách

Maturita-2012 Ruský jazyk B1 (61)

Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Ruský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

Prejdi na stránku:
<< < 1 2 > >>
 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnosť
1. Stredná odborná škola, Komenského 16, Lipany 93 % 26 73 %
2. Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit 84.4 % 45 68 %
3. Stredná zdravot.škola, Masarykova 27, Michalovce 78.9 % 23 62 %
4. SOŠ technická, Družstevná 1737, Humenné 59.4 % 30 54.1 %
5. Str. zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov 55.5 % 28 53.4 %
6. Súkromná SOŠ, Ul.gen.M.R.Štefánika 379, Trenčín 49.2 % 36 52.1 %
7. Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribeník 38.3 % 21 47.2 %
8. SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov 32.8 % 21 45.4 %
9. Stredná odborná škola, SNP 16, Sabinov 27.3 % 23 44.1 %
10. SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce 25 % 34 43.5 %
11. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 23.4 % 32 43.3 %
12. Stredná odborná škola, Hlavná 425, Hnúšťa 3.9 % 20 28.7 %
13. Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov 0 % 1 81.7 %
14. SOŠ elektrotechnická, Komenského 50, Žilina 0 % 17 79.6 %
15. Súkromná SOŠ, Dukelská 33, Giraltovce 0 % 5 75 %
16. Stredná zdravot. škola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky 0 % 5 71.7 %
17. Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce 0 % 1 70 %
18. SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 0 % 1 70 %
19. Stredná odborná škola, Bocatiova 1, Košice 0 % 16 63.9 %
20. Stredná odborná škola, Mierová 1973/79, Humenné 0 % 14 63.2 %
21. Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok 0 % 3 62.8 %
22. Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 0 % 4 60.4 %
23. Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 0 % 1 58.3 %
24. SOŠ poľn. a služ., Na lúkach 18, Levice 0 % 13 58.2 %
25. Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 0 % 15 58.1 %
26. Súkr. SOŠ podnikania, Hollého 1380, Senica 0 % 13 56 %
27. SOŠ sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne 0 % 5 55.3 %
28. Súkr.str.odborná škola, Bukovecká 17, Košice 0 % 10 54.7 %
29. Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov 0 % 19 54 %
30. Hotelová akadémia, Pod Vinbargom 3, Bardejov 0 % 3 53.3 %
31. Spojená škola-HA, Slanická Osada, Námestovo 0 % 11 52.6 %
32. Stredná odborná škola, Kláštorná 2, Podolínec 0 % 17 52.5 %
33. Súkr. obchodná akadémia, Jarná 13, Žilina 0 % 11 52.4 %
34. Stredná odborná škola, Pod Sokolice 14, Trenčín 0 % 1 51.7 %
35. Spojená škola-SOŠ drev., Komenského 1049/23, Turany 0 % 19 51.3 %
36. Spojená škola - SOŠ, Železničná 5, Poltár 0 % 4 50 %
37. Spojená škola-Gymnázium, Tokajícka 24, Bratislava 0 % 12 49.2 %
38. SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce 0 % 11 48.8 %
39. Súkr.pdg.a soc.akadémia, Jegorovovo nám. 5, Košice 0 % 1 48.3 %
40. Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín 0 % 13 48.3 %
41. Spojená škola - SPŠ, Laskomerského 3, Brezno 0 % 3 48.3 %
42. Súkromná OA, Petrovianska 34, Prešov 0 % 9 46.7 %
43. Súkromná HA, Volgogradská 8, Prešov 0 % 6 46.7 %
44. Stredná zdravotnícka škola, Kláštorská 24A, Levoča 0 % 15 45.7 %
45. Spojená škola - OA, Centrálna 464, Svidník 0 % 15 44.8 %
46. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 0 % 10 44.8 %
47. SOŠ sv.Cyrila a Metoda, Tehliarska 2, Michalovce 0 % 10 43.3 %
48. Str. priemyselná škola, Bardejovská 24, Prešov 0 % 4 42.5 %
49. SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 0 % 18 42.4 %
50. Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 0 % 3 42.2 %
Prejdi na stránku:
<< < 1 2 > >>