sunshine

Anglický jazyk na stredných školách

Maturita-2012 Anglický jazyk B1 (279)

Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Anglický jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>
 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnosť
1. Konzervatórium, Timonova 2, Košice 99.2 % 29 79.8 %
2. Gymnázium bilingválne, Tomáša Ružičku 3, Žilina 99 % 43 78.4 %
3. SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 97.1 % 108 71.1 %
4. Súkr.str.umel.škola fil, Petzvalova 2, Košice 95.9 % 28 69.3 %
5. Hotelová akadémia, Stromová 34, Piešťany 95.3 % 67 68.2 %
6. SOŠ knih.a inf.štúdií, Kadnárova 7, Bratislava 95.1 % 42 67.5 %
7. SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava 94.9 % 76 67.3 %
8. Súkromná SOŠ, Ul. 29. augusta 4812, Poprad 94.3 % 95 66.5 %
9. Stredná priemysel.škola, L. Novomeského 5/24, Martin 93.8 % 97 66 %
10. SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 93.6 % 81 65.4 %
11. SPŠ stavebná, Konkolyho 8, Hurbanovo 93.2 % 42 65.2 %
12. Spojená škola - SOŠles., Kollárova 10, Prešov 93 % 35 64.9 %
13. Spoj.kat.šk.-SOŠ sv.Raf, Školská 9, Nemšová 92.8 % 21 64.8 %
14. Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany 92.6 % 80 64.4 %
15. Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava 92.4 % 77 64.4 %
16. OA Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín 92.2 % 98 64.3 %
17. Spojená škola SPŠP, Hotelová akadémia, ŠG, Slančíkovej 2, Nitra 92 % 68 64.2 %
18. Súkr.stred.umel.škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen 91.8 % 37 63.7 %
19. Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad 91 % 74 63.1 %
20. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 90.6 % 51 63 %
21. Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec 89.5 % 69 62.1 %
22. Súkr.stredná odb.škola, Maurerova 55, Krompachy 89.1 % 30 61.2 %
23. Súkr. SUŠ animov.tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava 88.9 % 43 60.7 %
24. Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava 88.7 % 82 60.6 %
25. Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov 87.3 % 95 60.2 %
26. Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava 86.9 % 55 60 %
27. SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24, Trenčín 86.7 % 111 59.7 %
28. Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit 86.4 % 75 59.6 %
29. Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin 85.8 % 105 59.3 %
30. Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava 85.2 % 74 59.1 %
31. SOŠ dopravná, Sklenárova 9, Bratislava 84.4 % 45 58.4 %
32. SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice 84.2 % 141 58.4 %
33. Spojená škola-SOŠ drev., Komenského 1049/23, Turany 84 % 31 58.2 %
34. Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 44, Stropkov 83.6 % 29 58.2 %
35. Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce 83.2 % 69 58.2 %
36. Str. priemyselná škola, Mnoheľova 828, Poprad 83 % 109 58.2 %
37. SŠ - SPŠE S. A. Jedlika, Komárňanská 28, Nové Zámky 82.5 % 149 58 %
38. Spojená škola - SOŠ, Kollárova 17, Sečovce 82.3 % 26 58 %
39. SPŠ, Komenského 1, Trnava 81.5 % 146 57.8 %
40. Stredná odborná škola, Bratislavská cesta 10, Komárno 81.3 % 51 57.8 %
41. Pedagog. a soc.akadémia, 1. mája 7, Trenčín 80.5 % 39 57.3 %
42. Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 80.3 % 150 57.3 %
43. SOŠ technická, Komenského 496/37, Námestovo 79.5 % 39 56.9 %
44. Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 79.1 % 120 56.7 %
45. Súkr. konzervatórium, Krčméryho 2, Nitra 78.9 % 23 56.7 %
46. SŠ-Stredná priem.škola, Nivy 2, Šaľa 78.8 % 38 56.6 %
47. SOŠ obchodu a služieb, Budovateľská 32, Komárno 78.6 % 50 56.6 %
48. Spojená škola - OA, Štúrova 848, Detva 78.2 % 30 56.2 %
49. Súkr.pdg.a soc.akadémia, Jegorovovo nám. 5, Košice 77.8 % 27 56 %
50. SOŠ drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen 77.4 % 43 55.9 %
Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>