sunshine

OA Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyGymnáziá
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyJazykové školy
Centrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:131
...z toho počet prijatých študentov:112
...z toho počet zapísaných študentov:101
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:85.5 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:92.2 %
Počet testovaných žiakov:98
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:15.9

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:6
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:75.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:77.6 %
Počet testovaných žiakov:104
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.1

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:4
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:77.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Francúzsky jazyk na SŠ

Maturita-2012 Francúzsky jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:18
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:33.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Francúzsky jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:14
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:43.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:46.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:4
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:41.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:96.2 %
Počet testovaných žiakov:30
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:24.7

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:19
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:79 %
Počet testovaných žiakov:156
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.1

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:71.7 %
Počet testovaných žiakov:142
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.8

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Perfektná škola ! :)

Zapísal/a žiak/čka Silvi dňa 5. augusta 2014.

Najbližšie školy