sunshine

Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava-Nové Mesto

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáKonzervatóriáŠpeciálne stredné školy
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyJazykové školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:56
...z toho počet prijatých študentov:38
...z toho počet zapísaných študentov:33
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:67.9 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:92.4 %
Počet testovaných žiakov:77
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:16

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:3
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:71.6 %
Počet testovaných žiakov:79
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.4

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:80 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Matematika na SŠ

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:21.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:70.6 %
Počet testovaných žiakov:35
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.3

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:9
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:41.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:65 %
Počet testovaných žiakov:44
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:47.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.4

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:46.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:67.3 %
Počet testovaných žiakov:132
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.7

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:51.2 %
Počet testovaných žiakov:129
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.6

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy