sunshine

Stred. odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava-Ružinov

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyJazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:9
...z toho počet prijatých študentov:5
...z toho počet zapísaných študentov:4
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:55.6 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:34.9 %
Počet testovaných žiakov:40
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:42.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-5.8

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:53.2 %
Počet testovaných žiakov:59
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.3

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:77.4 %
Počet testovaných žiakov:26
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:53.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.6

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:6.9 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:28.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-15.8

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:15.2 %
Počet testovaných žiakov:66
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:47.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-11.8

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:9.3 %
Počet testovaných žiakov:88
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:48.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-13.7

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy