sunshine

SUŠ scénic.vytvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava-Ružinov

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyJazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:51
...z toho počet prijatých študentov:27
...z toho počet zapísaných študentov:26
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:52.9 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:72.1 %
Počet testovaných žiakov:55
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.7

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:3
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:51.4 %
Počet testovaných žiakov:47
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.8

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:4
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:76.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:50 %
Počet testovaných žiakov:22
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:42 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.9

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:20
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:44.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:48.3 %
Počet testovaných žiakov:82
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3.1

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:41.1 %
Počet testovaných žiakov:82
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:9
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.4

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy