sunshine

SOŠ obch.a služieb, Sklenárova 1, Bratislava-Ružinov

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyJazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:15
...z toho počet prijatých študentov:8
...z toho počet zapísaných študentov:7
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:53.3 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:20.9 %
Počet testovaných žiakov:55
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:38.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-10.2

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:70 %
Počet testovaných žiakov:62
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:19
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:19.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:27.3 %
Počet testovaných žiakov:24
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:35.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-8.6

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:14 %
Počet testovaných žiakov:79
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:3.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:46.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-12.2

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:26.6 %
Počet testovaných žiakov:90
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:3.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:53.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-8.3

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy