sunshine

Základná škola, Kalinčiakova 12, Bratislava-Nové Mesto

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyJazykové školyCentrá vožného času

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:7.6 %
Počet testovaných žiakov:55
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:39.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-18.2

T9-2013 Matematika

Percentil školy:27 %
Počet testovaných žiakov:38
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.47
Priemerná úspešnos školy v testovaní:52.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-7.57

T9-2014 Matematika

Percentil školy:5.2 %
Počet testovaných žiakov:31
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:30.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-23.9

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:28 %
Počet testovaných žiakov:55
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:18
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-5.3

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:31.4 %
Počet testovaných žiakov:38
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.84
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3.93

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:41.6 %
Počet testovaných žiakov:31
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:59.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2.5

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy