sunshine

SZŠ, Záhradnícka 44, Bratislava-Ružinov

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:48
...z toho počet prijatých študentov:28
...z toho počet zapísaných študentov:27
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:58.3 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:51.5 %
Počet testovaných žiakov:38
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:47.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.9

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:46.2 %
Počet testovaných žiakov:52
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.3

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:47.9 %
Počet testovaných žiakov:35
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:41.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.5

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:30.5 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:37.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-7.1

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:49.4 %
Počet testovaných žiakov:76
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2.8

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:44.7 %
Počet testovaných žiakov:84
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:58.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3.5

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy