sunshine

SOŠ elektr. Frassatiho, Vazovova 12, Bratislava-Staré Mesto

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyJazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:9
...z toho počet prijatých študentov:6
...z toho počet zapísaných študentov:6
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:66.7 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:55.8 %
Počet testovaných žiakov:34
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:48.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.3

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:44.6 %
Počet testovaných žiakov:63
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:53.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.9

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:45.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:6
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:46.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:24 %
Počet testovaných žiakov:42
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:8
Priemerná známka školy:3.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-9.5

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:39 %
Počet testovaných žiakov:71
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:8
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.8

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy