sunshine

Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava-Staré Mesto

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáKonzervatóriáStredné odborné školy
Základné umelecké školyJazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:86
...z toho počet prijatých študentov:82
...z toho počet zapísaných študentov:64
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:95.3 %

Vyučovacie predmety

Fyzika na ZŠ

Pikofyz 7-9 Kategóra Sekunda zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
2. Matej Moško Sekunda

Matematika na ZŠ

Pikomat 5-6 Kategóra Príma 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
9. Matej Moško Príma A
11. Michal Molnár Príma
38. Martin Čižmár Príma

Pikomat 7-9 Kategóra Sekunda zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
14. Matej Moško Sekunda

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:64.1 %
Počet testovaných žiakov:67
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.1

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:60.5 %
Počet testovaných žiakov:56
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.8

Biológia na SŠ

Biologická olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
6. Moravčík Štefan

Biologická olympiáda 2011/2012 kategória B

Poradie Žiak Trieda
7. Silný Matej

Geografia na SŠ

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória B

Poradie Žiak Trieda
7. Malík Adam

Informatika na SŠ

Olympiáda v informatike 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
10. Gafurov Askar
21. Bock Michal

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:89.8 %
Počet testovaných žiakov:67
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:16.6

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:94.9 %
Počet testovaných žiakov:51
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:19.7

Matematická olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
5. Kossaczká Marta
14. Gonda Tomáš
14. Truc Lam Bui

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:8
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:46.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:89.5 %
Počet testovaných žiakov:90
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:72.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:13.4

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:94.7 %
Počet testovaných žiakov:76
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:76.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:15

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy