sunshine

Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáKonzervatóriáŠpeciálne stredné školy
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyJazykové školy
Centrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:42
...z toho počet prijatých študentov:39
...z toho počet zapísaných študentov:35
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:92.9 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:34.9 %
Počet testovaných žiakov:28
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:52.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2.9

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:39 %
Počet testovaných žiakov:44
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.5

Maďarský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Maďarský jazyk a literatúra

Percentil školy:83.6 %
Počet testovaných žiakov:50
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:80.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.6

Maturita-2013 Maďarský jazyk a literatúra

Percentil školy:79.4 %
Počet testovaných žiakov:60
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:71 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.1

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:9
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:73 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:19
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:19
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:11
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 2c

Poradie Žiak Trieda
1. Braunsteiner Kristóf

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Percentil školy:85.2 %
Počet testovaných žiakov:51
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.8

Maturita-2013 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Percentil školy:85.7 %
Počet testovaných žiakov:60
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:66.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.4

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy