sunshine

Nemecký jazyk na stredných školách

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 2c

Olympiáda v nemeckom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 2c pre žiakov všetkých typov stredných škôl bez vekového určenia: ak jeden z rodičov je rodený nemecky hovoriaci tzv. Muttersprachler; ak sa žiak zúčastnil pobytu v nemecky hovoriacej krajine alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je NJ, pred dvoma rokmi (t. j. pobyt ukončil v roku 2009) a pobyt trval dlhšie ako dva mesiace žiaci nemeckých bilingválnych sekcií stredných škôl; školy s hodinovou dotáciou 7 a viac hodín týždenne či už v predmete NJ alebo iných predmetov v NJ a tých žiakov uvedených ročníkov, ktorých pobyt v nemecky hovoriacej krajine alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je NJ, netrval dlhšie ako dva mesiace.

 
Poradie Žiak Trieda Stredná škola / Gymnázium
1. Braunsteiner Kristóf Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava
2. Bolešová Monika Gymnázium T. Vansovej, 17. novembra 6, Stará źubovňa
3. Matiašovič Martin Šport.gymnázium J.Herdu, Jána Bottu 31, Trnava
4. Mészáros Kevin Gymnázium, Golianova 68, Nitra
5. Chlebinová Jana Gymnázium, Hlinská 29, Žilina