sunshine

Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyJazykové školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:163
...z toho počet prijatých študentov:134
...z toho počet zapísaných študentov:122
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:82.2 %

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

Pikomat 7-9 Kategóra Kvarta letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
13. Tatiana Tkáčová Kvarta
14. Lucia Harceková IV.KB

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:76.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:43.5 %
Počet testovaných žiakov:134
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.4

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:65.9 %
Počet testovaných žiakov:113
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.3

Geografia na SŠ

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória B

Poradie Žiak Trieda
14. Gašparík Milan

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:69.7 %
Počet testovaných žiakov:53
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.5

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:75.1 %
Počet testovaných žiakov:64
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:59.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.9

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:5
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:13
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:40 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 2c

Poradie Žiak Trieda
4. Mészáros Kevin

Ruský jazyk na SŠ

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória b3

Poradie Žiak Trieda
2. Antonova Marina

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:85.4 %
Počet testovaných žiakov:178
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.6

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:90 %
Počet testovaných žiakov:167
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:13.1

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy