sunshine

Španielsky jazyk na stredných školách

Olympiáda v španielskom jazyku 2011/2012 kategória D

Olympiáda v španielskom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória D pre žiakov bilingválnych sekcií gymnázií v SR a hispanofónni žiaci.

 
Poradie Žiak Trieda Stredná škola / Gymnázium
1. Pazderníková Simona Gymnázium bilingválne, Tomáša Ružičku 3, Žilina
2. Horňáková Zuzana Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
3. Michálková Petra Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3, Bratislava
4. Slušná Dominika Gymnázium M.R., Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom