sunshine

Geografia na stredných školách

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória CD

Geografická olympiáda, 40. ročník, školský rok 2011/2012, kategória CD pre žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl.

 
Poradie Žiak Trieda Stredná škola / Gymnázium
1. Lörinc Michal Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina
2. Kolcunová Michaela Gymnázium, Poštová 9, Košice
3. Nechaj Juraj Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, Ružomberok
4. Goga TomᚠGymnázium, 17. novembra 1180/16, Topožčany
5. Daňová Lucia Gymnázium źudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín
6. Oršulová Veronika Spoj škol. SOŠ, Chemikov 8, Nováky
7. Konrádová Miriama Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava
8. Hornáková Katarína Šport.gymnázium J.Herdu, Jána Bottu 31, Trnava
9. Kováčová Patrícia Gymnázium, Horešská 18, Krážovský Chlmec
10. Kútna Terézia Gymnázium J.G.T., J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica
11. Zórád Sebastián Súkromná SOŠ ANIMUS, Levická cesta 40, Nitra
12. Kratochvílová Sarah Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5, Modra
13. Gubalová Klára Gymnázium sv.Michala A., Pod Párovcami 127, Piešany