sunshine

Gymnázium, Poštová 9, Košice-Staré Mesto

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáKonzervatóriáŠpeciálne stredné školy
Stredné odborné školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:111
...z toho počet prijatých študentov:101
...z toho počet zapísaných študentov:87
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:91 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:70 %
Počet testovaných žiakov:77
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:57.5 %
Počet testovaných žiakov:94
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.8

Biológia na SŠ

Biologická olympiáda 2011/2012 kategória B

Poradie Žiak Trieda
8. Staňo Roman

Francúzsky jazyk na SŠ

Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 2a

Poradie Žiak Trieda
7. Maruščák Jozef

Geografia na SŠ

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória CD

Poradie Žiak Trieda
2. Kolcunová Michaela

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória Z

Poradie Žiak Trieda
4. Kolcunová Dominika

Informatika na SŠ

Olympiáda v informatike 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
24. Stankovič Miroslav

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:89.1 %
Počet testovaných žiakov:58
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:66.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:15.6

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:91 %
Počet testovaných žiakov:61
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:16.3

Matematická olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
3. Stankovič Miroslav
4. Ficková Klára

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:29.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Ruský jazyk na SŠ

Maturita-2013 Ruský jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:98.8 %
Počet testovaných žiakov:131
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:78.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:19.3

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:93.2 %
Počet testovaných žiakov:148
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:76.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.3

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy