sunshine

Gymn. sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice-Staré Mesto

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáKonzervatóriáŠpeciálne stredné školy
Stredné odborné školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:134
...z toho počet prijatých študentov:122
...z toho počet zapísaných študentov:115
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:91 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:41.9 %
Počet testovaných žiakov:95
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:54.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.6

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:35.1 %
Počet testovaných žiakov:78
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:61 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2.2

Francúzsky jazyk na SŠ

Maturita-2012 Francúzsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:90.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Francúzsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:64.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:79.2 %
Počet testovaných žiakov:35
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:60.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.4

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:74.1 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:59.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.5

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:17
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:37.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:6
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:47.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:95.4 %
Počet testovaných žiakov:138
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:75.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:16.5

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:95.6 %
Počet testovaných žiakov:124
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:77.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:15.4

Taliansky jazyk na SŠ

Maturita-2012 Taliansky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:85.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Taliansky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:72.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy