sunshine

Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice-Staré Mesto

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáKonzervatóriá
Špeciálne stredné školyStredné odborné školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:81
...z toho počet prijatých študentov:77
...z toho počet zapísaných študentov:68
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:95.1 %

Vyučovacie predmety

Nemecký jazyk na ZŠ

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 2e

Poradie Žiak Trieda
3. Svitek Marco

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:91.9 %
Počet testovaných žiakov:96
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:75.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:20.4

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:91.8 %
Počet testovaných žiakov:96
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:81.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:18.1

Dejepis na SŠ

Dejepisná olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
12. Matušov Marek

Francúzsky jazyk na SŠ

Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 2b

Poradie Žiak Trieda
3. Nagy Teodor

Geografia na SŠ

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
11. Németh Annette

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória B

Poradie Žiak Trieda
2. Hakala Branislav Viliam

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:18
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:79.7 %
Počet testovaných žiakov:36
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.7

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:96.3 %
Počet testovaných žiakov:100
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:76.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:17.2

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:89.7 %
Počet testovaných žiakov:139
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:6
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.9

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy