sunshine

Ruský jazyk na stredných školách

Maturita-2013 Ruský jazyk B2 (26)

Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Ruský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnosť
1. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, Levice 0 % 2 78.8 %
2. Spojená škola-Gymnázium, Sládkovičova 4, Prešov 0 % 8 78.3 %
3. Gymnázium, J. Lettricha 2, Martin 0 % 2 77.5 %
4. Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce 0 % 4 76.9 %
5. Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava 0 % 6 75.7 %
6. Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce 0 % 5 75 %
7. Súkromné gymnázium, Budovateľská 1992/9, Snina 0 % 8 70.9 %
8. Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance 0 % 9 69.8 %
9. Gymnázium, Poštová 9, Košice 0 % 1 68.3 %
10. Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin 0 % 2 65.4 %
11. Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza 0 % 1 64.2 %
12. Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava 0 % 1 59.2 %
13. Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov 0 % 2 57.1 %
14. Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice 0 % 10 56.3 %
15. Súkromné gymnázium, Ul. 29. augusta 4, Bardejov 0 % 6 55.6 %
16. Gymnázium A. Bernoláka, Mieru 307/23, Námestovo 0 % 6 53.6 %
17. Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce 0 % 16 53.2 %
18. Gymnáz. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 0 % 3 51.7 %
19. Gymnázium, Študentská 4, Snina 0 % 12 47.8 %
20. Gymnázium dukl. hrdinov, Komenského 16, Svidník 0 % 8 47.4 %
21. Cirk. spoj. škola - Gym, Švermova 10, Snina 0 % 2 45.4 %
22. Súkromné gymnázium, Žitavská 1, Bratislava 0 % 25 45.1 %
23. Gymn. sv. J.Zlatoústeho, Lesná 28, Humenné 0 % 5 41.7 %
24. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce 0 % 7 40.2 %
25. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov 0 % 3 35.6 %
26. Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topoľčany 0 % 4 33.1 %